the_pile_stack_exchange

Bibliografia:

zwykły_tekst

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:the_pile_stack_exchange/plain_text')
 • Opis :
This dataset is part of EleutherAI/The Pile dataset and is a dataset for Language Models from processing stackexchange data dump, which is an anonymized dump of all user-contributed content on the Stack Exchange network.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 5096117
 • Cechy :
{
  "domain": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}