turecki_xwmt

Bibliografia:

az-ba

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/az-ba')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 600
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "az",
      "ba"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

az-en

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/az-en')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 600
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "az",
      "en"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

az-kaa

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/az-kaa')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 300
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "az",
      "kaa"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

az-kk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/az-kk')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 500
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "az",
      "kk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

az-ky

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/az-ky')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 500
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "az",
      "ky"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

az-ru

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/az-ru')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 600
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "az",
      "ru"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

az-sah

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/az-sah')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 300
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "az",
      "sah"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

az-tr

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/az-tr')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 500
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "az",
      "tr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

az-uz

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/az-uz')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 600
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "az",
      "uz"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ba-az

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/ba-az')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 600
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ba",
      "az"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ba-en

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/ba-en')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 1000
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ba",
      "en"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ba-kaa

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/ba-kaa')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 300
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ba",
      "kaa"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ba-kk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/ba-kk')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 700
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ba",
      "kk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ba-ky

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/ba-ky')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 500
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ba",
      "ky"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ba-ru

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/ba-ru')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 1000
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ba",
      "ru"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ba-sah

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/ba-sah')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 300
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ba",
      "sah"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ba-tr

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/ba-tr')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 700
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ba",
      "tr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ba-uz

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/ba-uz')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 900
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ba",
      "uz"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-az

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/en-az')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 600
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "az"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-ba

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/en-ba')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 1000
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "ba"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-kaa

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/en-kaa')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 300
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "kaa"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-kk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/en-kk')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 700
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "kk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-ky

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/en-ky')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 500
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "ky"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-ru

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/en-ru')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 1000
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "ru"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-sah

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/en-sah')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 300
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "sah"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-tr

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/en-tr')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 700
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "tr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-uz

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/en-uz')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 900
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "uz"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

kaa-az

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/kaa-az')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 300
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "kaa",
      "az"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

kaa-ba

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/kaa-ba')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 300
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "kaa",
      "ba"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

kaa-en

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/kaa-en')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 300
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "kaa",
      "en"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

kaa-kk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/kaa-kk')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 300
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "kaa",
      "kk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

kaa-ky

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/kaa-ky')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 300
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "kaa",
      "ky"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

kaa-ru

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/kaa-ru')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 300
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "kaa",
      "ru"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

kaa-sah

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/kaa-sah')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 300
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "kaa",
      "sah"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

kaa-tr

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/kaa-tr')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 300
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "kaa",
      "tr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

kaa-uz

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/kaa-uz')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 300
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "kaa",
      "uz"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

kk-az

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/kk-az')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 500
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "kk",
      "az"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

kk-ba

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/kk-ba')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 700
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "kk",
      "ba"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

kk-pl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/kk-en')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 700
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "kk",
      "en"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

kk-kaa

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/kk-kaa')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 300
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "kk",
      "kaa"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

kk-ky

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/kk-ky')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 500
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "kk",
      "ky"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

kk-ru

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/kk-ru')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 700
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "kk",
      "ru"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

kk-sah

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/kk-sah')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 300
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "kk",
      "sah"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

kk-tr

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/kk-tr')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 500
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "kk",
      "tr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

kk-uz

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/kk-uz')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 700
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "kk",
      "uz"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ky-az

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/ky-az')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 500
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ky",
      "az"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ky-ba

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/ky-ba')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 500
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ky",
      "ba"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ky-en

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/ky-en')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 500
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ky",
      "en"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

k-kaa

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/ky-kaa')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 300
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ky",
      "kaa"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

k-kk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/ky-kk')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 500
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ky",
      "kk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ky-ru

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/ky-ru')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 500
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ky",
      "ru"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ky-sah

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/ky-sah')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 300
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ky",
      "sah"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ky-tr

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/ky-tr')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 400
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ky",
      "tr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ky-uz

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/ky-uz')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 500
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ky",
      "uz"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ru-az

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/ru-az')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 600
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ru",
      "az"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ru-ba

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/ru-ba')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 1000
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ru",
      "ba"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ru-en

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/ru-en')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 1000
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ru",
      "en"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ru-kaa

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/ru-kaa')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 300
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ru",
      "kaa"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ru-kk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/ru-kk')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 700
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ru",
      "kk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ru-ky

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/ru-ky')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 500
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ru",
      "ky"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ru-sah

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/ru-sah')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 300
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ru",
      "sah"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ru-tr

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/ru-tr')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 700
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ru",
      "tr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ru-uz

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/ru-uz')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 900
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ru",
      "uz"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

sah-az

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/sah-az')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 300
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "sah",
      "az"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

sa-ba

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/sah-ba')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 300
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "sah",
      "ba"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

sah-en

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/sah-en')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 300
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "sah",
      "en"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

sah-kaa

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/sah-kaa')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 300
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "sah",
      "kaa"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

sah-kk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/sah-kk')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 300
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "sah",
      "kk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

sa-ky

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/sah-ky')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 300
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "sah",
      "ky"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

sah-ru

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/sah-ru')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 300
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "sah",
      "ru"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

sah-tr

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/sah-tr')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 300
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "sah",
      "tr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

sah-uz

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/sah-uz')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 300
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "sah",
      "uz"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

tr-az

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/tr-az')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 500
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "tr",
      "az"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

tr-ba

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/tr-ba')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 700
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "tr",
      "ba"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

tr-en

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/tr-en')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 700
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "tr",
      "en"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

tr-kaa

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/tr-kaa')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 300
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "tr",
      "kaa"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

tr-kk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/tr-kk')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 500
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "tr",
      "kk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

tr-ky

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/tr-ky')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 400
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "tr",
      "ky"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

tr-ru

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/tr-ru')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 700
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "tr",
      "ru"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

tr-sah

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/tr-sah')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 300
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "tr",
      "sah"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

tru-uz

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/tr-uz')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 600
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "tr",
      "uz"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

uz-az

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/uz-az')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 600
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "uz",
      "az"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

uz-ba

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/uz-ba')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 900
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "uz",
      "ba"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

uz-pl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/uz-en')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 900
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "uz",
      "en"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

uz-kaa

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/uz-kaa')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 300
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "uz",
      "kaa"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

uz-kk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/uz-kk')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 700
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "uz",
      "kk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

uz-ky

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/uz-ky')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 500
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "uz",
      "ky"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

uz-ru

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/uz-ru')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 900
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "uz",
      "ru"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

uz-sah

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/uz-sah')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 300
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "uz",
      "sah"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

uz-tr

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkic_xwmt/uz-tr')
 • Opis :
A Large-Scale Study of Machine Translation in Turkic Languages
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 600
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "uz",
      "tr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}