nastroje_filmu_tureckiego

Bibliografia:

film turecki, sentyment

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkish_movie_sentiment/turkishmoviesentiment')
 • Opis :
This data set is a dataset from kaggle consisting of Turkish movie reviews and scored between 0-5.
 • Licencja : CC0: domena publiczna
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 83227
 • Cechy :
{
  "point": {
    "dtype": "float32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "comment": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "film_name": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}