tureckie_recenzje_produktów

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkish_product_reviews')
 • Opis :
Turkish Product Reviews.
This repository contains 235.165 product reviews collected online. There are 220.284 positive, 14881 negative reviews.
 • Licencja : brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'train' 235165
 • Cechy :
{
  "sentence": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentiment": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "negative",
      "positive"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}