tweet_qa

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:tweet_qa')
 • Opis :
TweetQA is the first dataset for QA on social media data by leveraging news media and crowdsourcing.
 • Licencja : CC BY-SA 4.0
 • Wersja : 1.0.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'test' 1979
'train' 10692
'validation' 1086
 • Cechy :
{
  "Question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Answer": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "Tweet": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "qid": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}