un_szt

Bibliografia:

ar-en

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:un_pc/ar-en')
 • Opis :
This parallel corpus consists of manually translated UN documents from the last 25 years (1990 to 2014) for the six official UN languages, Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 20044478
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ar",
      "en"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

a-es

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:un_pc/ar-es')
 • Opis :
This parallel corpus consists of manually translated UN documents from the last 25 years (1990 to 2014) for the six official UN languages, Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 20532014
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ar",
      "es"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ar-fr

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:un_pc/ar-fr')
 • Opis :
This parallel corpus consists of manually translated UN documents from the last 25 years (1990 to 2014) for the six official UN languages, Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 20281645
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ar",
      "fr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ar-ru

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:un_pc/ar-ru')
 • Opis :
This parallel corpus consists of manually translated UN documents from the last 25 years (1990 to 2014) for the six official UN languages, Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 20571334
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ar",
      "ru"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ar-zh

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:un_pc/ar-zh')
 • Opis :
This parallel corpus consists of manually translated UN documents from the last 25 years (1990 to 2014) for the six official UN languages, Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 17306056
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ar",
      "zh"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-es

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:un_pc/en-es')
 • Opis :
This parallel corpus consists of manually translated UN documents from the last 25 years (1990 to 2014) for the six official UN languages, Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 25227004
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "es"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-fr

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:un_pc/en-fr')
 • Opis :
This parallel corpus consists of manually translated UN documents from the last 25 years (1990 to 2014) for the six official UN languages, Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 30340652
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "fr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-ru

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:un_pc/en-ru')
 • Opis :
This parallel corpus consists of manually translated UN documents from the last 25 years (1990 to 2014) for the six official UN languages, Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 25173398
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "ru"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-z

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:un_pc/en-zh')
 • Opis :
This parallel corpus consists of manually translated UN documents from the last 25 years (1990 to 2014) for the six official UN languages, Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 17451549
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "zh"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es-fr

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:un_pc/es-fr')
 • Opis :
This parallel corpus consists of manually translated UN documents from the last 25 years (1990 to 2014) for the six official UN languages, Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 25887160
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "fr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es-ru

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:un_pc/es-ru')
 • Opis :
This parallel corpus consists of manually translated UN documents from the last 25 years (1990 to 2014) for the six official UN languages, Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 22294106
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "ru"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es-zh

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:un_pc/es-zh')
 • Opis :
This parallel corpus consists of manually translated UN documents from the last 25 years (1990 to 2014) for the six official UN languages, Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 17599223
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "zh"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fr-ru

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:un_pc/fr-ru')
 • Opis :
This parallel corpus consists of manually translated UN documents from the last 25 years (1990 to 2014) for the six official UN languages, Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 25219973
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fr",
      "ru"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fr-z

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:un_pc/fr-zh')
 • Opis :
This parallel corpus consists of manually translated UN documents from the last 25 years (1990 to 2014) for the six official UN languages, Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 17521170
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fr",
      "zh"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ru-zh

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:un_pc/ru-zh')
 • Opis :
This parallel corpus consists of manually translated UN documents from the last 25 years (1990 to 2014) for the six official UN languages, Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 17920922
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ru",
      "zh"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}