vctk

Bibliografia:

główny

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:vctk/main')
 • Opis :

 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.9.2
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 88156
 • Cechy :
{
  "speaker_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "audio": {
    "sampling_rate": 48000,
    "mono": true,
    "_storage_dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Audio"
  },
  "file": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "text_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "age": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "gender": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "accent": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "region": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "comment": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}