wizualny_genom

Bibliografia:

region_descriptions_v1.0.0

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:visual_genome/region_descriptions_v1.0.0')
 • Opis :
Visual Genome enable to model objects and relationships between objects.
They collect dense annotations of objects, attributes, and relationships within each image.
Specifically, the dataset contains over 108K images where each image has an average of 35 objects, 26 attributes, and 21 pairwise relationships between objects.
 • Licencja : Licencja międzynarodowa Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 108077
 • Cechy :
{
  "image": {
    "decode": true,
    "id": null,
    "_type": "Image"
  },
  "image_id": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "url": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "width": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "height": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "coco_id": {
    "dtype": "int64",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "flickr_id": {
    "dtype": "int64",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "regions": [
    {
      "region_id": {
        "dtype": "int32",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "image_id": {
        "dtype": "int32",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "phrase": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "x": {
        "dtype": "int32",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "y": {
        "dtype": "int32",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "width": {
        "dtype": "int32",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "height": {
        "dtype": "int32",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      }
    }
  ]
}