wiki_filmy

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:wiki_movies')
 • Opis :
The WikiMovies dataset consists of roughly 100k (templated) questions over 75k entities based on questions with answers in the open movie database (OMDb).
 • Licencja : Licencja Publiczna Creative Commons (CCPL)
 • Wersja : 1.1.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'test' 9952
'train' 96185
'validation' dziesięć tysięcy
 • Cechy :
{
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "answer": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}