wiki_podsumowanie

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:wiki_summary')
 • Opis :
The dataset extracted from Persian Wikipedia into the form of articles and highlights and cleaned the dataset into pairs of articles and highlights and reduced the articles' length (only version 1.0.0) and highlights' length to a maximum of 512 and 128, respectively, suitable for parsBERT.
 • Licencja : brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'test' 5638
'train' 45654
'validation' 5074
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "link": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "title": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "article": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "highlights": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}