wikikorpus

Bibliografia:

surowy_ok

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:wikicorpus/raw_ca')
 • Opis :
The Wikicorpus is a trilingual corpus (Catalan, Spanish, English) that contains large portions of the Wikipedia (based on a 2006 dump) and has been automatically enriched with linguistic information. 
In its present version, it contains over 750 million words.
 • Licencja : Licencja GNU Wolnej Dokumentacji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 143883
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "title": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

surowe

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:wikicorpus/raw_es')
 • Opis :
The Wikicorpus is a trilingual corpus (Catalan, Spanish, English) that contains large portions of the Wikipedia (based on a 2006 dump) and has been automatically enriched with linguistic information. 
In its present version, it contains over 750 million words.
 • Licencja : Licencja GNU Wolnej Dokumentacji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 259409
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "title": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

surowy_en

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:wikicorpus/raw_en')
 • Opis :
The Wikicorpus is a trilingual corpus (Catalan, Spanish, English) that contains large portions of the Wikipedia (based on a 2006 dump) and has been automatically enriched with linguistic information. 
In its present version, it contains over 750 million words.
 • Licencja : Licencja GNU Wolnej Dokumentacji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 1359146
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "title": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

oznaczone_ca

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:wikicorpus/tagged_ca')
 • Opis :
The Wikicorpus is a trilingual corpus (Catalan, Spanish, English) that contains large portions of the Wikipedia (based on a 2006 dump) and has been automatically enriched with linguistic information. 
In its present version, it contains over 750 million words.
 • Licencja : Licencja GNU Wolnej Dokumentacji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 2016221
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "title": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentence": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "lemmas": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "pos_tags": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "wordnet_senses": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}

oznaczone_es

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:wikicorpus/tagged_es')
 • Opis :
The Wikicorpus is a trilingual corpus (Catalan, Spanish, English) that contains large portions of the Wikipedia (based on a 2006 dump) and has been automatically enriched with linguistic information. 
In its present version, it contains over 750 million words.
 • Licencja : Licencja GNU Wolnej Dokumentacji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 5039367
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "title": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentence": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "lemmas": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "pos_tags": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "wordnet_senses": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}

oznaczone_en

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:wikicorpus/tagged_en')
 • Opis :
The Wikicorpus is a trilingual corpus (Catalan, Spanish, English) that contains large portions of the Wikipedia (based on a 2006 dump) and has been automatically enriched with linguistic information. 
In its present version, it contains over 750 million words.
 • Licencja : Licencja GNU Wolnej Dokumentacji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 26350272
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "title": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentence": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "lemmas": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "pos_tags": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "wordnet_senses": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}