wikisql

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:wikisql')
 • Opis :
A large crowd-sourced dataset for developing natural language interfaces for relational databases
 • Licencja : brak znanej licencji
 • Wersja : 0.1.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'test' 15878
'train' 56355
'validation' 8421
 • Cechy :
{
  "phase": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "table": {
    "header": {
      "feature": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "length": -1,
      "id": null,
      "_type": "Sequence"
    },
    "page_title": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "page_id": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "types": {
      "feature": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "length": -1,
      "id": null,
      "_type": "Sequence"
    },
    "id": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "section_title": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "caption": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "rows": {
      "feature": {
        "feature": {
          "dtype": "string",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "length": -1,
        "id": null,
        "_type": "Sequence"
      },
      "length": -1,
      "id": null,
      "_type": "Sequence"
    },
    "name": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    }
  },
  "sql": {
    "human_readable": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "sel": {
      "dtype": "int32",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "agg": {
      "dtype": "int32",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "conds": {
      "feature": {
        "column_index": {
          "dtype": "int32",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "operator_index": {
          "dtype": "int32",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "condition": {
          "dtype": "string",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        }
      },
      "length": -1,
      "id": null,
      "_type": "Sequence"
    }
  }
}