pytania do Wikipedii

Bibliografia:

losowy podział-1

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:wikitablequestions/random-split-1')
 • Opis :
This WikiTableQuestions dataset is a large-scale dataset for the task of question answering on semi-structured tables.
 • Licencja : Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
 • Wersja : 1.0.2
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 4344
'train' 11321
'validation' 2831
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "answers": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "table": {
    "header": {
      "feature": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "length": -1,
      "id": null,
      "_type": "Sequence"
    },
    "rows": {
      "feature": {
        "feature": {
          "dtype": "string",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "length": -1,
        "id": null,
        "_type": "Sequence"
      },
      "length": -1,
      "id": null,
      "_type": "Sequence"
    },
    "name": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    }
  }
}

losowy podział-2

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:wikitablequestions/random-split-2')
 • Opis :
This WikiTableQuestions dataset is a large-scale dataset for the task of question answering on semi-structured tables.
 • Licencja : Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
 • Wersja : 1.0.2
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 4344
'train' 11314
'validation' 2838
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "answers": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "table": {
    "header": {
      "feature": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "length": -1,
      "id": null,
      "_type": "Sequence"
    },
    "rows": {
      "feature": {
        "feature": {
          "dtype": "string",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "length": -1,
        "id": null,
        "_type": "Sequence"
      },
      "length": -1,
      "id": null,
      "_type": "Sequence"
    },
    "name": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    }
  }
}

losowy podział-3

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:wikitablequestions/random-split-3')
 • Opis :
This WikiTableQuestions dataset is a large-scale dataset for the task of question answering on semi-structured tables.
 • Licencja : Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
 • Wersja : 1.0.2
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 4344
'train' 11314
'validation' 2838
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "answers": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "table": {
    "header": {
      "feature": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "length": -1,
      "id": null,
      "_type": "Sequence"
    },
    "rows": {
      "feature": {
        "feature": {
          "dtype": "string",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "length": -1,
        "id": null,
        "_type": "Sequence"
      },
      "length": -1,
      "id": null,
      "_type": "Sequence"
    },
    "name": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    }
  }
}

losowy podział-4

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:wikitablequestions/random-split-4')
 • Opis :
This WikiTableQuestions dataset is a large-scale dataset for the task of question answering on semi-structured tables.
 • Licencja : Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
 • Wersja : 1.0.2
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 4344
'train' 11321
'validation' 2831
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "answers": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "table": {
    "header": {
      "feature": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "length": -1,
      "id": null,
      "_type": "Sequence"
    },
    "rows": {
      "feature": {
        "feature": {
          "dtype": "string",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "length": -1,
        "id": null,
        "_type": "Sequence"
      },
      "length": -1,
      "id": null,
      "_type": "Sequence"
    },
    "name": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    }
  }
}

losowy podział-5

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:wikitablequestions/random-split-5')
 • Opis :
This WikiTableQuestions dataset is a large-scale dataset for the task of question answering on semi-structured tables.
 • Licencja : Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
 • Wersja : 1.0.2
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 4344
'train' 11316
'validation' 2836
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "answers": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "table": {
    "header": {
      "feature": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "length": -1,
      "id": null,
      "_type": "Sequence"
    },
    "rows": {
      "feature": {
        "feature": {
          "dtype": "string",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "length": -1,
        "id": null,
        "_type": "Sequence"
      },
      "length": -1,
      "id": null,
      "_type": "Sequence"
    },
    "name": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    }
  }
}