wikitekst_tl39

Bibliografia:

wikitekst-tl-39

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:wikitext_tl39/wikitext-tl-39')
 • Opis :
Large scale, unlabeled text dataset with 39 Million tokens in the training set. Inspired by the original WikiText Long Term Dependency dataset (Merity et al., 2016). TL means "Tagalog." Originally published in Cruz & Cheng (2019).
 • Licencja : GPL-3.0
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 376737
'train' 1766072
'validation' 381763
 • Cechy :
{
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}