ฮับ ​​TensorFlow

TensorFlow Hub เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลและไลบรารีแบบเปิดสำหรับแมชชีนเลิร์นนิงที่ใช้ซ้ำได้ ที่ tfhub.dev มีโมเดลที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วมากมาย: การฝังข้อความ โมเดลการจัดประเภทรูปภาพ โมเดล TF.js/TFLite และอื่นๆ อีกมากมาย พื้นที่เก็บข้อมูลเปิดให้ ผู้ร่วมสร้างชุมชน

ไลบรารี tensorflow_hub ให้คุณดาวน์โหลดและใช้ซ้ำในโปรแกรม TensorFlow โดยใช้จำนวนโค้ดขั้นต่ำ

import tensorflow_hub as hub

model = hub.KerasLayer("https://tfhub.dev/google/nnlm-en-dim128/2")
embeddings = model(["The rain in Spain.", "falls",
          "mainly", "In the plain!"])

print(embeddings.shape) #(4,128)

ขั้นตอนถัดไป