ดูประเด็นสำคัญเซสชันผลิตภัณฑ์เวิร์กช็อปและอื่น ๆ จาก Google I / O ดูเพลย์ลิสต์

TensorFlow Hub

TensorFlow Hub เป็นที่เก็บและไลบรารีแบบเปิดสำหรับการเรียนรู้ของเครื่องที่ใช้ซ้ำได้ ที่เก็บ tfhub.dev มีโมเดลที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วมากมาย: การฝังข้อความโมเดลการจำแนกรูปภาพโมเดล TF.js / TFLite และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่เก็บเปิดสำหรับ ผู้มีส่วนร่วมในชุมชน

ไลบรารี tensorflow_hub ช่วยให้คุณสามารถดาวน์โหลดและนำมาใช้ซ้ำในโปรแกรม TensorFlow ของคุณด้วยจำนวนโค้ดขั้นต่ำ

import tensorflow_hub as hub

model = hub.KerasLayer("https://tfhub.dev/google/nnlm-en-dim128/2")
embeddings = model(["The rain in Spain.", "falls",
          "mainly", "In the plain!"])

print(embeddings.shape) #(4,128)

ขั้นตอนถัดไป