หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

GraphOperationBuilder

GraphOperationBuilder คลาสสุดท้ายสาธารณะ

OperationBuilder สำหรับเพิ่ม GraphOperation s ไปยัง Graph

วิธีการสาธารณะ

GraphOperationBuilder
addControlInput ( การ ควบคุม การปฏิบัติงาน )
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการดำเนินการไม่ได้ดำเนินการก่อนที่จะทำการควบคุม
GraphOperationBuilder
addInput ( เอาท์พุท <?> การป้อนข้อมูล)
เพิ่มเอาต์พุตของการดำเนินการอื่นเป็นอินพุตถัดไปของการดำเนินการที่สร้างขึ้น
GraphOperationBuilder
addInputList ( อินพุต เอาต์พุต [] <?>)
เพิ่มเอาต์พุตของการดำเนินการอื่นเป็นอินพุตถัดไปของการดำเนินการที่สร้างขึ้น
GraphOperation
สร้าง ()
เพิ่ม GraphOperation ที่สร้างขึ้นใน Graph
GraphOperationBuilder
setAttr (ชื่อสตริงค่า Tensor <?>)
ตั้งค่าเทนเซอร์ของแอ็ตทริบิวต์ของการดำเนินการที่กำลังสร้าง
GraphOperationBuilder
setAttr (ชื่อสตริง, ค่า Tensor [] <?>)
ตั้งค่าเทนเซอร์ของแอ็ตทริบิวต์ของการดำเนินการที่สร้างขึ้น
GraphOperationBuilder
setAttr (ชื่อสตริงค่าสตริง [])
ตั้งค่าสตริงของแอตทริบิวต์ของการดำเนินการที่กำลังสร้าง
GraphOperationBuilder
setAttr (ชื่อสตริง, ค่าบูลีน [])
ตั้งค่าบูลีนของแอตทริบิวต์ของการดำเนินการที่จะสร้าง
GraphOperationBuilder
setAttr (ชื่อสตริงค่า DataType [] )
ตั้งค่าประเภทของคุณลักษณะของการดำเนินการที่จะสร้าง
GraphOperationBuilder
setAttr (ชื่อสตริงค่าสตริง)
ตั้งค่าสตริงของแอตทริบิวต์ของการดำเนินการที่กำลังสร้าง
GraphOperationBuilder
setAttr (ชื่อสตริงค่า float [])
ตั้งค่าลอยตัวของคุณลักษณะของการดำเนินการที่จะถูกสร้างขึ้น
GraphOperationBuilder
setAttr (ชื่อสตริงค่ายาว)
ตั้งค่ายาวของแอตทริบิวต์ของการดำเนินการที่กำลังสร้าง
GraphOperationBuilder
setAttr (ชื่อสตริงยาวค่า [])
ตั้งค่ายาวของคุณลักษณะของการดำเนินการที่จะสร้าง
GraphOperationBuilder
setAttr (ชื่อสตริงค่าบูลีน)
ตั้งค่าบูลีนของแอ็ตทริบิวต์ของการดำเนินการที่สร้างขึ้น
GraphOperationBuilder
setAttr (ชื่อสตริง, รูปร่าง [] ค่า)
ตั้งค่ารูปร่างของแอตทริบิวต์ของการดำเนินการที่จะถูกสร้างขึ้น
GraphOperationBuilder
setAttr (ชื่อสตริงค่าลอย)
ตั้งค่าลอยของแอตทริบิวต์ของการดำเนินการที่กำลังสร้าง
GraphOperationBuilder
setAttr (ชื่อสตริงค่า DataType )
ตั้งค่าชนิดของแอตทริบิวต์ของการดำเนินการที่กำลังสร้าง
GraphOperationBuilder
setAttr (ชื่อสตริงค่าไบต์ [])
ตั้งค่าไบต์ของแอ็ตทริบิวต์ของการดำเนินการที่กำลังสร้าง
GraphOperationBuilder
setAttr (ชื่อสตริงค่า รูปร่าง )
ตั้งค่ารูปร่างของแอตทริบิวต์ของการดำเนินการที่กำลังสร้าง
GraphOperationBuilder
setDevice (อุปกรณ์สตริง)
ตั้งค่าอุปกรณ์ที่ร้องขอสำหรับการคำนวณการดำเนินการที่ถูกสร้างขึ้น

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน GraphOperationBuilder addControlInput ( การดำเนินงาน ควบคุม)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการดำเนินการไม่ได้ดำเนินการก่อนที่จะทำการควบคุม

อินพุตควบคุมคือการดำเนินการที่ต้องดำเนินการก่อนที่จะรันการดำเนินการที่สร้างขึ้นในปัจจุบัน

ตัวอย่างเช่นการดำเนินการ Assert อาจถูกเพิ่มเป็นอินพุตควบคุมสำหรับการดำเนินการนี้ ตอนนี้ Assert ทำงานเป็นเงื่อนไขล่วงหน้าที่จะตรวจสอบตัวเองเสมอก่อนที่จะเรียกใช้การดำเนินการ

พารามิเตอร์
ควบคุม การดำเนินการที่จะต้องดำเนินการก่อนที่จะเรียกใช้การดำเนินการนี้
ผลตอบแทน
 • ตัวอย่าง OperationBuilder สำหรับการโยง

ประชาชน GraphOperationBuilder addInput ( เอาท์พุท <?> การป้อนข้อมูล)

เพิ่มเอาต์พุตของการดำเนินการอื่นเป็นอินพุตถัดไปของการดำเนินการที่สร้างขึ้น

พารามิเตอร์
อินพุต Output ควรเป็นอินพุตของการดำเนินการที่ถูกสร้างขึ้น
ผลตอบแทน
 • ตัวอย่าง OperationBuilder สำหรับการโยง

สาธารณะ GraphOperationBuilder addInputList ( อินพุต เอาต์พุต [] <?>)

เพิ่มเอาต์พุตของการดำเนินการอื่นเป็นอินพุตถัดไปของการดำเนินการที่สร้างขึ้น

พารามิเตอร์
ปัจจัยการผลิต รายการ Output ควรจะเป็นอินพุตของการดำเนินการที่สร้างขึ้น
ผลตอบแทน
 • ตัวอย่าง OperationBuilder สำหรับการโยง

สร้าง GraphOperation สาธารณะ ()

เพิ่ม GraphOperation ที่สร้างขึ้นเพื่อ Graph

OperationBuilder ไม่สามารถใช้งานได้หลังจากส่งคืน build ()

ประชาชน GraphOperationBuilder setAttr (ชื่อสตริงค่า เทนเซอร์ <?>)

ตั้งค่าเทนเซอร์ของแอ็ตทริบิวต์ของการดำเนินการที่กำลังสร้าง

พารามิเตอร์
ชื่อ ชื่อแอตทริบิวต์
ความคุ้มค่า ค่าแอตทริบิวต์
ผลตอบแทน
 • ตัวอย่าง OperationBuilder สำหรับการโยง

ประชาชน GraphOperationBuilder setAttr (ชื่อสตริงค่า Tensor [] <?> ค่า)

ตั้งค่าเทนเซอร์ของแอตทริบิวต์ของการดำเนินการที่กำลังสร้าง

พารามิเตอร์
ชื่อ ชื่อแอตทริบิวต์
ความคุ้มค่า ค่าแอตทริบิวต์
ผลตอบแทน
 • อินสแตนซ์ OperationBuilder สำหรับการเชื่อมโยง

สาธารณะ GraphOperationBuilder setAttr (ชื่อสตริงค่าสตริง [])

ตั้งค่าสตริงของแอตทริบิวต์ของการดำเนินการที่จะสร้าง

พารามิเตอร์
ชื่อ ชื่อแอตทริบิวต์
ความคุ้มค่า ค่าแอตทริบิวต์
ผลตอบแทน
 • ตัวอย่าง OperationBuilder สำหรับการโยง

ประชาชน GraphOperationBuilder setAttr (ชื่อสตริงค่าบูลีน [])

ตั้งค่าบูลีนของแอตทริบิวต์ของการดำเนินการที่กำลังสร้าง

พารามิเตอร์
ชื่อ ชื่อแอตทริบิวต์
ความคุ้มค่า ค่าแอตทริบิวต์
ผลตอบแทน
 • อินสแตนซ์ OperationBuilder สำหรับการเชื่อมโยง

สาธารณะ GraphOperationBuilder setAttr (ชื่อสตริงค่า DataType [] )

ตั้งค่าชนิดของแอ็ตทริบิวต์ของการดำเนินการที่กำลังสร้าง

พารามิเตอร์
ชื่อ ชื่อแอตทริบิวต์
ความคุ้มค่า ค่าแอตทริบิวต์
ผลตอบแทน
 • อินสแตนซ์ OperationBuilder สำหรับการเชื่อมโยง

ประชาชน GraphOperationBuilder setAttr (ชื่อสตริงค่าสตริง)

ตั้งค่าสตริงของแอตทริบิวต์ของการดำเนินการที่จะถูกสร้างขึ้น

พารามิเตอร์
ชื่อ ชื่อแอตทริบิวต์
ความคุ้มค่า ค่าแอตทริบิวต์
ผลตอบแทน
 • ตัวอย่าง OperationBuilder สำหรับการโยง

สาธารณะ GraphOperationBuilder setAttr (ชื่อสตริงค่า float [])

ตั้งค่าลอยตัวของคุณลักษณะของการดำเนินการที่จะถูกสร้างขึ้น

พารามิเตอร์
ชื่อ ชื่อแอตทริบิวต์
ความคุ้มค่า ค่าแอตทริบิวต์
ผลตอบแทน
 • อินสแตนซ์ OperationBuilder สำหรับการเชื่อมโยง

ประชาชน GraphOperationBuilder setAttr (ชื่อสตริงค่ายาว)

ตั้งค่ายาวของคุณลักษณะของการดำเนินการที่จะสร้าง

พารามิเตอร์
ชื่อ ชื่อแอตทริบิวต์
ความคุ้มค่า ค่าแอตทริบิวต์
ผลตอบแทน
 • ตัวอย่าง OperationBuilder สำหรับการโยง

ประชาชน GraphOperationBuilder setAttr (ชื่อสตริงยาวค่า [])

ตั้งค่ายาวของแอตทริบิวต์ของการดำเนินการที่กำลังสร้าง

พารามิเตอร์
ชื่อ ชื่อแอตทริบิวต์
ความคุ้มค่า ค่าแอตทริบิวต์
ผลตอบแทน
 • ตัวอย่าง OperationBuilder สำหรับการโยง

สาธารณะ GraphOperationBuilder setAttr (ชื่อสตริงค่าบูลีน)

ตั้งค่าบูลีนของแอตทริบิวต์ของการดำเนินการที่กำลังสร้าง

พารามิเตอร์
ชื่อ ชื่อแอตทริบิวต์
ความคุ้มค่า ค่าแอตทริบิวต์
ผลตอบแทน
 • อินสแตนซ์ OperationBuilder สำหรับการเชื่อมโยง

สาธารณะ GraphOperationBuilder setAttr (ชื่อสตริงค่า รูปร่าง [] )

ตั้งค่ารูปร่างของแอตทริบิวต์ของการดำเนินการที่กำลังสร้าง

พารามิเตอร์
ชื่อ ชื่อแอตทริบิวต์
ความคุ้มค่า ค่าแอตทริบิวต์
ผลตอบแทน
 • ตัวอย่าง OperationBuilder สำหรับการโยง

สาธารณะ GraphOperationBuilder setAttr (ชื่อสตริงค่าลอย)

ตั้งค่าลอยของแอตทริบิวต์ของการดำเนินการที่กำลังสร้าง

พารามิเตอร์
ชื่อ ชื่อแอตทริบิวต์
ความคุ้มค่า ค่าแอตทริบิวต์
ผลตอบแทน
 • อินสแตนซ์ OperationBuilder สำหรับการเชื่อมโยง

ประชาชน GraphOperationBuilder setAttr (ชื่อสตริงค่า DataType )

ตั้งค่าประเภทของคุณลักษณะของการดำเนินการที่จะสร้าง

พารามิเตอร์
ชื่อ ชื่อแอตทริบิวต์
ความคุ้มค่า ค่าแอตทริบิวต์
ผลตอบแทน
 • ตัวอย่าง OperationBuilder สำหรับการโยง

สาธารณะ GraphOperationBuilder setAttr (ชื่อสตริงค่าไบต์ [])

ตั้งค่าไบต์ของแอ็ตทริบิวต์ของการดำเนินการที่กำลังสร้าง

พารามิเตอร์
ชื่อ ชื่อแอตทริบิวต์
ความคุ้มค่า ค่าแอตทริบิวต์
ผลตอบแทน
 • ตัวอย่าง OperationBuilder สำหรับการโยง

สาธารณะ GraphOperationBuilder setAttr (ชื่อสตริงค่า รูปร่าง )

ตั้งค่ารูปร่างของแอตทริบิวต์ของการดำเนินการที่กำลังสร้าง

พารามิเตอร์
ชื่อ ชื่อแอตทริบิวต์
ความคุ้มค่า ค่าแอตทริบิวต์
ผลตอบแทน
 • อินสแตนซ์ OperationBuilder สำหรับการเชื่อมโยง

ประชาชน GraphOperationBuilder setDevice (อุปกรณ์สตริง)

ตั้งค่าอุปกรณ์ที่ร้องขอสำหรับการคำนวณการดำเนินการที่สร้างขึ้น

พารามิเตอร์
เครื่อง อุปกรณ์ที่ร้องขอเป็นสตริง
ผลตอบแทน
 • อินสแตนซ์ OperationBuilder สำหรับการเชื่อมโยง