หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

OperationBuilder

ส่วนต่อประสานสาธารณะ OperationBuilder
คลาสย่อยทางอ้อมที่รู้จักกัน

เครื่องมือสร้างสำหรับ Operation s

ตัวอย่างเช่นต่อไปนี้ใช้ตัวสร้างเพื่อสร้างการดำเนินการที่สร้างค่าคงที่ "3" เป็นเอาท์พุท:

 // env is an ExecutionEnvironment, such as a Graph instance.
 try (Tensor c1 = Tensor.create(3.0f)) {
  env.opBuilder("Const", "MyConst")
    .setAttr("dtype", c1.dataType())
    .setAttr("value", c1)
    .build();
 }
 

วิธีการสาธารณะ

นามธรรม OperationBuilder
addControlInput ( การ ควบคุม การทำงาน )
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการดำเนินการไม่ดำเนินการก่อนที่จะดำเนินการควบคุม
OperationBuilder นามธรรม
addInput ( เอาท์พุท <?> การป้อนข้อมูล)
เพิ่มเอาต์พุตของการดำเนินการอื่นเป็นอินพุตถัดไปของการดำเนินการที่ถูกสร้างขึ้น
นามธรรม OperationBuilder
addInputList ( อินพุต เอาต์พุต [] <?>)
เพิ่มเอาต์พุตของการดำเนินการอื่นเป็นอินพุตถัดไปของการดำเนินการที่ถูกสร้างขึ้น
การดำเนินงานที่ เป็นนามธรรม
สร้าง ()
สร้างการ Operation
OperationBuilder นามธรรม
setAttr (ชื่อสตริงค่า Tensor <?>)
ตั้งค่าเมตริกซ์ของคุณลักษณะของการดำเนินการที่จะสร้าง
OperationBuilder นามธรรม
setAttr (ชื่อสตริงค่า Tensor [] <?>)
ตั้งค่าเทนเซอร์ของคุณลักษณะของการดำเนินการที่จะสร้าง
OperationBuilder นามธรรม
setAttr (ชื่อสตริงค่าสตริง [])
ตั้งค่าสตริงของแอตทริบิวต์ของการดำเนินการที่กำลังสร้าง
OperationBuilder นามธรรม
setAttr (ชื่อสตริง, ค่าบูลีน [])
ตั้งค่าบูลีนของแอตทริบิวต์ของการดำเนินการที่กำลังสร้าง
นามธรรม OperationBuilder
setAttr (ชื่อสตริงค่า DataType [] )
ตั้งค่าประเภทของคุณลักษณะของการดำเนินการที่จะสร้าง
OperationBuilder นามธรรม
setAttr (ชื่อสตริงค่าสตริง)
ตั้งค่าสตริงของแอตทริบิวต์ของการดำเนินการที่กำลังสร้าง
นามธรรม OperationBuilder
setAttr (ชื่อสตริงค่า float [])
ตั้งค่าลอยของแอตทริบิวต์ของการดำเนินการที่กำลังสร้าง
OperationBuilder นามธรรม
setAttr (ชื่อสตริงค่าแบบยาว)
ตั้งค่ายาวของแอตทริบิวต์ของการดำเนินการที่กำลังสร้าง
OperationBuilder นามธรรม
setAttr (ชื่อสตริงค่ายาว [])
ตั้งค่ายาวของแอตทริบิวต์ของการดำเนินการที่กำลังสร้าง
OperationBuilder นามธรรม
setAttr (ชื่อสตริง, ค่าบูลีน)
ตั้งค่าบูลีนของแอตทริบิวต์ของการดำเนินการที่กำลังสร้าง
นามธรรม OperationBuilder
setAttr (ชื่อสตริง, รูปร่าง [] ค่า)
ตั้งค่ารูปร่างของแอตทริบิวต์ของการดำเนินการที่จะถูกสร้างขึ้น
นามธรรม OperationBuilder
setAttr (ชื่อสตริงค่า ทศนิยม )
ตั้งค่าลอยของแอตทริบิวต์ของการดำเนินการที่กำลังสร้าง
OperationBuilder นามธรรม
setAttr (ชื่อสตริงค่า DataType )
ตั้งค่าชนิดของแอตทริบิวต์ของการดำเนินการที่กำลังสร้าง
OperationBuilder นามธรรม
setAttr (ชื่อสตริงค่าไบต์ [])
ตั้งค่าไบต์ของแอ็ตทริบิวต์ของการดำเนินการที่กำลังสร้าง
นามธรรม OperationBuilder
setAttr (ชื่อสตริงค่า รูปร่าง )
ตั้งค่ารูปร่างของแอตทริบิวต์ของการดำเนินการที่จะถูกสร้างขึ้น
นามธรรม OperationBuilder
setDevice (อุปกรณ์สตริง)
ตั้งค่าอุปกรณ์ที่ร้องขอสำหรับการคำนวณการดำเนินการที่สร้างขึ้น

วิธีการสาธารณะ

นามธรรมสาธารณะ OperationBuilder addControlInput ( การ ควบคุม การดำเนินงาน )

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการดำเนินการไม่ได้ดำเนินการก่อนที่จะทำการควบคุม

อินพุตควบคุมคือการทำงานที่ต้องดำเนินการก่อนที่จะเรียกใช้การดำเนินการที่กำลังสร้างอยู่

ตัวอย่างเช่นการดำเนินการ Assert อาจถูกเพิ่มเป็นอินพุตควบคุมสำหรับการดำเนินการนี้ ขณะนี้ Assert ทำงานเป็นเงื่อนไขล่วงหน้าที่จะตรวจสอบตัวเองก่อนที่จะรันการดำเนินการเสมอ

พารามิเตอร์
ควบคุม การดำเนินการที่ต้องดำเนินการก่อนดำเนินการนี้
ผลตอบแทน
 • อินสแตนซ์ OperationBuilder สำหรับการเชื่อมโยง

นามธรรมสาธารณะ OperationBuilder addInput ( เอาท์พุท <?> อินพุต)

เพิ่มเอาต์พุตของการดำเนินการอื่นเป็นอินพุตถัดไปของการดำเนินการที่สร้างขึ้น

พารามิเตอร์
อินพุต Output ควรเป็นอินพุตของการดำเนินการที่สร้างขึ้น
ผลตอบแทน
 • อินสแตนซ์ OperationBuilder สำหรับการเชื่อมโยง

Public abstract OperationBuilder addInputList ( เอาต์พุต [] <?> อินพุต)

เพิ่มเอาต์พุตของการดำเนินการอื่นเป็นอินพุตถัดไปของการดำเนินการที่สร้างขึ้น

พารามิเตอร์
ปัจจัยการผลิต รายการ Output ควรเป็นอินพุตของการดำเนินการที่สร้างขึ้น
ผลตอบแทน
 • อินสแตนซ์ OperationBuilder สำหรับการเชื่อมโยง

การ ดำเนินงาน นามธรรมสาธารณะ build ()

สร้างการ Operation

การดำเนินการต่อไปนี้จะถูกดำเนินการขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการดำเนินการปัจจุบัน

 • ในโหมดกระตือรือร้นผลลัพธ์ของการดำเนินการจะถูกคำนวณทันที
 • ในโหมดกราฟการดำเนินการจะถูกเพิ่มเป็นโหนดไปยังกราฟที่จะดำเนินการในภายหลังเมื่อใช้งาน Session

OperationBuilder ไม่สามารถใช้งานได้หลังจาก build () ส่งคืน

นามธรรมสาธารณะ OperationBuilder setAttr (ชื่อสตริงค่า Tensor <?>)

ตั้งค่าเมตริกซ์ของคุณลักษณะของการดำเนินการที่จะสร้าง

พารามิเตอร์
ชื่อ ชื่อแอตทริบิวต์
ความคุ้มค่า ค่าแอตทริบิวต์
ผลตอบแทน
 • อินสแตนซ์ OperationBuilder สำหรับการเชื่อมโยง

นามธรรมสาธารณะ OperationBuilder setAttr (ชื่อสตริง, ค่า Tensor [] <?>)

ตั้งค่าเทนเซอร์ของแอตทริบิวต์ของการดำเนินการที่กำลังสร้าง

พารามิเตอร์
ชื่อ ชื่อแอตทริบิวต์
ความคุ้มค่า ค่าแอตทริบิวต์
ผลตอบแทน
 • อินสแตนซ์ OperationBuilder สำหรับการเชื่อมโยง

abstract สาธารณะ OperationBuilder setAttr (ชื่อสตริง, สตริง [] ค่า)

ตั้งค่าสตริงของแอตทริบิวต์ของการดำเนินการที่จะถูกสร้างขึ้น

พารามิเตอร์
ชื่อ ชื่อแอตทริบิวต์
ความคุ้มค่า ค่าแอตทริบิวต์
ผลตอบแทน
 • ตัวอย่าง OperationBuilder สำหรับการโยง

นามธรรมสาธารณะ OperationBuilder setAttr (ชื่อสตริงค่าบูลีน [])

ตั้งค่าบูลีนของแอตทริบิวต์ของการดำเนินการที่กำลังสร้าง

พารามิเตอร์
ชื่อ ชื่อแอตทริบิวต์
ความคุ้มค่า ค่าแอตทริบิวต์
ผลตอบแทน
 • อินสแตนซ์ OperationBuilder สำหรับการเชื่อมโยง

นามธรรมสาธารณะ OperationBuilder setAttr (ชื่อสตริงค่า DataType [] )

ตั้งค่าชนิดของแอ็ตทริบิวต์ของการดำเนินการที่กำลังสร้าง

พารามิเตอร์
ชื่อ ชื่อแอตทริบิวต์
ความคุ้มค่า ค่าแอตทริบิวต์
ผลตอบแทน
 • อินสแตนซ์ OperationBuilder สำหรับการเชื่อมโยง

Public นามธรรม OperationBuilder setAttr (ชื่อสตริง, ค่าสตริง)

ตั้งค่าสตริงของแอตทริบิวต์ของการดำเนินการที่กำลังสร้าง

พารามิเตอร์
ชื่อ ชื่อแอตทริบิวต์
ความคุ้มค่า ค่าแอตทริบิวต์
ผลตอบแทน
 • อินสแตนซ์ OperationBuilder สำหรับการเชื่อมโยง

Public นามธรรม OperationBuilder setAttr (ชื่อ String, float [] ค่า)

ตั้งค่าลอยของแอตทริบิวต์ของการดำเนินการที่กำลังสร้าง

พารามิเตอร์
ชื่อ ชื่อแอตทริบิวต์
ความคุ้มค่า ค่าแอตทริบิวต์
ผลตอบแทน
 • อินสแตนซ์ OperationBuilder สำหรับการเชื่อมโยง

Public นามธรรม OperationBuilder setAttr (ชื่อสตริงค่าแบบยาว)

ตั้งค่ายาวของคุณลักษณะของการดำเนินการที่จะสร้าง

พารามิเตอร์
ชื่อ ชื่อแอตทริบิวต์
ความคุ้มค่า ค่าแอตทริบิวต์
ผลตอบแทน
 • อินสแตนซ์ OperationBuilder สำหรับการเชื่อมโยง

นามธรรมสาธารณะ OperationBuilder setAttr (ชื่อสตริงค่ายาว [])

ตั้งค่ายาวของแอตทริบิวต์ของการดำเนินการที่กำลังสร้าง

พารามิเตอร์
ชื่อ ชื่อแอตทริบิวต์
ความคุ้มค่า ค่าแอตทริบิวต์
ผลตอบแทน
 • อินสแตนซ์ OperationBuilder สำหรับการเชื่อมโยง

Public นามธรรม OperationBuilder setAttr (ชื่อสตริงค่าบูลีน)

ตั้งค่าบูลีนของแอตทริบิวต์ของการดำเนินการที่กำลังสร้าง

พารามิเตอร์
ชื่อ ชื่อแอตทริบิวต์
ความคุ้มค่า ค่าแอตทริบิวต์
ผลตอบแทน
 • อินสแตนซ์ OperationBuilder สำหรับการเชื่อมโยง

abstract สาธารณะ OperationBuilder setAttr (ชื่อสตริง, รูปร่าง [] ค่า)

ตั้งค่ารูปร่างของแอตทริบิวต์ของการดำเนินการที่กำลังสร้าง

พารามิเตอร์
ชื่อ ชื่อแอตทริบิวต์
ความคุ้มค่า ค่าแอตทริบิวต์
ผลตอบแทน
 • อินสแตนซ์ OperationBuilder สำหรับการเชื่อมโยง

Public นามธรรม OperationBuilder setAttr (ชื่อสตริงค่า ทศนิยม )

ตั้งค่าลอยของแอตทริบิวต์ของการดำเนินการที่กำลังสร้าง

พารามิเตอร์
ชื่อ ชื่อแอตทริบิวต์
ความคุ้มค่า ค่าแอตทริบิวต์
ผลตอบแทน
 • ตัวอย่าง OperationBuilder สำหรับการโยง

นามธรรมสาธารณะ OperationBuilder setAttr (ชื่อสตริงค่า DataType )

ตั้งค่าประเภทของคุณลักษณะของการดำเนินการที่จะถูกสร้างขึ้น

พารามิเตอร์
ชื่อ ชื่อแอตทริบิวต์
ความคุ้มค่า ค่าแอตทริบิวต์
ผลตอบแทน
 • อินสแตนซ์ OperationBuilder สำหรับการเชื่อมโยง

นามธรรมสาธารณะ OperationBuilder setAttr (ชื่อสตริงค่าไบต์ [])

ตั้งค่าไบต์ของคุณลักษณะของการดำเนินการที่จะสร้าง

พารามิเตอร์
ชื่อ ชื่อแอตทริบิวต์
ความคุ้มค่า ค่าแอตทริบิวต์
ผลตอบแทน
 • อินสแตนซ์ OperationBuilder สำหรับการเชื่อมโยง

Public นามธรรม OperationBuilder setAttr (ชื่อสตริง, ค่า รูปร่าง )

ตั้งค่ารูปร่างของแอตทริบิวต์ของการดำเนินการที่กำลังสร้าง

พารามิเตอร์
ชื่อ ชื่อแอตทริบิวต์
ความคุ้มค่า ค่าแอตทริบิวต์
ผลตอบแทน
 • ตัวอย่าง OperationBuilder สำหรับการโยง

นามธรรมสาธารณะ OperationBuilder setDevice (อุปกรณ์สตริง)

ตั้งค่าอุปกรณ์ที่ร้องขอสำหรับการคำนวณการดำเนินการที่ถูกสร้างขึ้น

พารามิเตอร์
เครื่อง อุปกรณ์ที่ร้องขอเป็นสตริง
ผลตอบแทน
 • อินสแตนซ์ OperationBuilder สำหรับการเชื่อมโยง