หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

เซสชั่น

เซสชัน คลาสสุดท้ายของสาธารณะ

ไดร์เวอร์สำหรับการประมวลผล Graph

อินสแตนซ์ Session ห่อหุ้มสภาพแวดล้อมที่ Operation ใน Graph ถูกดำเนินการเพื่อคำนวณ Tensors ตัวอย่างเช่น:

 // Let's say graph is an instance of the Graph class
 // for the computation y = 3 * x

 try (Session s = new Session(graph)) {
  try (Tensor x = Tensor.create(2.0f);
    Tensor y = s.runner().feed("x", x).fetch("y").run().get(0)) {
    System.out.println(y.floatValue()); // Will print 6.0f
  }
  try (Tensor x = Tensor.create(1.1f);
    Tensor y = s.runner().feed("x", x).fetch("y").run().get(0)) {
    System.out.println(y.floatValue()); // Will print 3.3f
  }
 }
 

คำเตือน: Session เป็นเจ้าของทรัพยากรที่ ต้อง เป็นอิสระโดยการเรียก close()

อินสแตนซ์ของเซสชันเป็นเธรดที่ปลอดภัย

ชั้นเรียนที่ซ้อนกัน

ชั้น Session.Run เอาต์พุตเทนเซอร์และข้อมูลเมตาที่ได้รับเมื่อดำเนินการเซสชัน
ชั้น Session.Runner เรียกใช้ Operation และประเมิน Tensors

นักก่อสร้างสาธารณะ

เซสชัน ( กราฟ g)
สร้างเซสชันใหม่ด้วย Graph เกี่ยวข้อง
เซสชัน ( กราฟ g, byte [] config)
สร้างเซสชันใหม่ด้วย Graph และตัวเลือกการกำหนดค่าที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสาธารณะ

เป็นโมฆะ
ปิด ()
ปล่อยทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับเซสชัน
Session.Runner
รองชนะเลิศ ()
สร้างนักวิ่งเพื่อปฏิบัติการกราฟและประเมินเทนเซอร์

วิธีการรับช่วง

นักก่อสร้างสาธารณะ

เซสชัน สาธารณะ ( กราฟ g)

สร้างเซสชันใหม่ด้วย Graph เกี่ยวข้อง

พารามิเตอร์
ก.

เซสชัน สาธารณะ ( Graph g, byte [] config)

สร้างเซสชันใหม่ด้วย Graph และตัวเลือกการกำหนดค่าที่เกี่ยวข้อง

พารามิเตอร์
ก. Graph ที่เซสชันที่สร้างขึ้นจะทำงาน
การตั้งค่า พารามิเตอร์การกำหนดค่าสำหรับเซสชันที่ระบุว่าเป็นบัฟเฟอร์โปรโตคอล ConfigProto ต่อเนื่อง
พ่น
IllegalArgumentException หากการกำหนดค่าไม่ใช่การทำให้เป็นอนุกรมที่ถูกต้องของบัฟเฟอร์โปรโตคอล ConfigProto

วิธีการสาธารณะ

โมฆะสาธารณะ ปิด ()

ปล่อยทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับเซสชัน

บล็อกจนกว่าจะไม่มีการดำเนินการที่ใช้งานอยู่ ( run() ) เซสชันไม่สามารถใช้งานได้หลังจากส่งคืนแบบปิด

เซสชัน สาธารณะ นักวิ่งรองชนะเลิศ ()

สร้างนักวิ่งเพื่อปฏิบัติการกราฟและประเมินเทนเซอร์