dòng chảy :: phục vụ :: AspedlyServableStateSnapshot

#include <aspired_version_policy.h>

Ảnh chụp nhanh trạng thái và nguyện vọng của người phục vụ.

Bản tóm tắt

Thuộc tính công cộng

id
ServableId
is_aspired
bool
state

Thuộc tính công cộng

Tôi

ServableId tensorflow::serving::AspiredServableStateSnapshot::id

is_aspired

bool tensorflow::serving::AspiredServableStateSnapshot::is_aspired

trạng thái

LoaderHarness::State tensorflow::serving::AspiredServableStateSnapshot::state