org.tensorflow

کلاس هایی را برای ساخت، ذخیره، بارگذاری و اجرای مدل های TensorFlow تعریف می کند.

برای شروع، دستورالعمل نصب را ببینید.

مثال LabelImage استفاده از این API را برای طبقه بندی تصاویر با استفاده از یک شبکه عصبی کانولوشنال معماری Inception از پیش آموزش دیده را نشان می دهد. نشان می دهد:

  • ساخت گراف: با استفاده از کلاس OperationBuilder برای ساخت یک نمودار برای رمزگشایی، تغییر اندازه و عادی سازی یک تصویر JPEG.
  • بارگذاری مدل: استفاده از Graph.importGraphDef() برای بارگذاری یک مدل Inception از قبل آموزش دیده.
  • اجرای نمودار: استفاده از Session برای اجرای نمودارها و یافتن بهترین برچسب برای یک تصویر.

نمونه های اضافی را می توان در مخزن tensorflow/java GitHub یافت.

رابط ها

محیط اجرا محیطی را برای ایجاد و اجرای TensorFlow Operation s تعریف می کند.
Graph.WhileSubgraphBuilder برای نمونه سازی یک کلاس انتزاعی استفاده می شود که روش buildSubgraph را نادیده می گیرد تا یک زیرگراف شرطی یا بدنه برای مدتی حلقه ایجاد کند.
عملوند <T> رابط پیاده سازی شده توسط عملوندهای یک عملیات TensorFlow.
عمل محاسبات را روی تانسورها انجام می دهد.
OperationBuilder سازنده برای Operation s.

کلاس ها

EagerSession محیطی برای اجرای مشتاقانه عملیات TensorFlow.
EagerSession.Options
نمودار یک نمودار جریان داده که محاسبات TensorFlow را نشان می دهد.
GraphOperation پیاده سازی برای Operation اضافه شده به عنوان یک گره به یک Graph .
GraphOperationBuilder یک OperationBuilder برای اضافه کردن GraphOperation s به یک Graph .
خروجی <T> یک دسته نمادین به یک تانسور تولید شده توسط یک Operation .
SavedModelBundle SavedModelBundle مدلی را نشان می دهد که از فضای ذخیره سازی بارگیری شده است.
SavedModelBundle.Loader گزینه هایی برای بارگیری SavedModel.
سرور یک سرور TensorFlow در حال پردازش، برای استفاده در آموزش توزیع شده.
جلسه درایور برای اجرای Graph .
Session.Run تانسورهای خروجی و ابرداده به دست آمده در هنگام اجرای یک جلسه.
Session.Runner Operation s را اجرا کنید و Tensors ارزیابی کنید.
شکل شکل احتمالاً تا حدی شناخته شده یک تانسور که توسط یک عملیات تولید می شود.
تانسور <T> یک آرایه چند بعدی با تایپ ایستا که عناصر آن از نوع توصیف شده توسط T هستند.
TensorFlow روش‌های سودمند استاتیک که زمان اجرا TensorFlow را توصیف می‌کنند.
تانسورها روش های کارخانه ایمن برای ایجاد اشیاء Tensor .

Enums

نوع داده نوع عناصر در یک Tensor را به صورت enum نشان می دهد.
EagerSession.DevicePlacementPolicy وقتی می‌خواهیم عملیاتی را روی یک دستگاه خاص اجرا کنیم، اما برخی از تانسورهای ورودی روی آن دستگاه نیستند، چگونه عمل کنیم.
EagerSession.ResourceCleanupStrategy نحوه پاکسازی منابع TensorFlow را در زمانی که دیگر مورد نیاز نیستند، کنترل می کند.

استثناها

TensorFlowException در هنگام اجرای نمودارهای TensorFlow، استثنای علامت زده نشده است.