หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

EagerSession

EagerSession ชั้นสุดท้ายของประชาชน

สภาพแวดล้อมสำหรับการดำเนินการ TensorFlow อย่างกระตือรือร้น

การดำเนินการอย่างกระตือรือร้นเป็นสภาพแวดล้อมการเขียนโปรแกรมที่จำเป็นซึ่งจะประเมินการดำเนินการทันทีโดยไม่ต้องสร้างกราฟ การดำเนินการส่งคืนค่าที่เป็นรูปธรรมแทนที่จะสร้างกราฟการคำนวณเพื่อเรียกใช้ในภายหลังเช่นเดียวกับ Graph s และ Session s

สิ่งนี้ทำให้ง่ายต่อการพัฒนาด้วยโมเดล TensorFlow และดีบักเนื่องจากทำงานได้เหมือนไลบรารีโปรแกรมมาตรฐาน

อินสแตนซ์ของ EagerSession เป็นเธรดที่ปลอดภัย

คลาสที่ซ้อนกัน

enum EagerSession.DevicePlacementPolicy ควบคุมวิธีดำเนินการเมื่อเราพยายามเรียกใช้การดำเนินการบนอุปกรณ์ที่กำหนด แต่เทนเซอร์อินพุตบางตัวไม่อยู่ในอุปกรณ์นั้น
ชั้น EagerSession.Options
enum EagerSession.ResourceCleanupStrategy ควบคุมวิธีการล้างทรัพยากร TensorFlow เมื่อไม่จำเป็นอีกต่อไป

วิธีการสาธารณะ

ทำข้อมูลให้ตรงกันเป็นโมฆะ
EagerSession แบบคงที่
สร้าง ()
ส่งคืน EagerSession กำหนดค่าด้วยตัวเลือกเริ่มต้น
EagerSession แบบคงที่
getDefault ()
ส่งคืนเซสชันความกระตือรือร้นเริ่มต้น

เมื่อเริ่มต้นแล้วเซสชันกระตือรือร้นเริ่มต้นจะยังคงใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งานของแอปพลิเคชันตรงข้ามกับเซสชันที่ได้รับจาก create() หรือ build() ซึ่งควรปิดหลังจากการใช้งาน

EagerSession แบบคงที่
initDefault (ตัวเลือก EagerSession.Options )
เริ่มต้นเซสชันการกระตือรือร้นเริ่มต้นซึ่งยังคงใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งานของแอปพลิเคชัน
OperationBuilder
opBuilder (ประเภทสตริงชื่อสตริง)
ส่งคืนตัวสร้างเพื่อสร้างการ Operation ใหม่
EagerSession แบบคงที่ตัว เลือก
ตัวเลือก ()
ส่งคืนวัตถุที่กำหนดค่าและสร้าง EagerSession ด้วยตัวเลือกแบบกำหนดเอง

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

โมฆะซิงโครไนซ์สาธารณะ ปิด ()

EagerSession สาธารณะคงที่ สร้าง ()

ส่งคืน EagerSession กำหนดค่าด้วยตัวเลือกเริ่มต้น

คำเตือน: อินสแตนซ์ของ EagerSession ส่งคืนโดยวิธีนี้ต้องได้รับการปลดปล่อยอย่างชัดเจนโดยการเรียกใช้ close() เมื่อไม่จำเป็นอีกต่อไป ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้เทคนิค "ลองใช้กับทรัพยากร"

ตัวอย่างการใช้งาน:

 try (EagerSession session = EagerSession.create()) {
  Ops tf = Ops.create(session);
  // build execute operations eagerly...
 }
 

สาธารณะคง EagerSession getDefault ()

ส่งคืนเซสชันความกระตือรือร้นเริ่มต้น

เมื่อเริ่มต้นแล้วเซสชันกระตือรือร้นเริ่มต้นจะยังคงใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งานของแอปพลิเคชันตรงข้ามกับเซสชันที่ได้รับจาก create() หรือ build() ซึ่งควรปิดหลังจากการใช้งาน

ชุดเริ่มต้นของ EagerSession.Options จะใช้ในการเริ่มต้นเซสชันในการโทรครั้งแรก เพื่อแทนที่พฤติกรรมนี้คุณสามารถเรียกใช้ initDefault(Options) ด้วยชุดตัวเลือกที่แตกต่างกันก่อนการโทรครั้งแรก

ตัวอย่างการใช้งาน:

 // Starting to build eager operations using default session, by calling
 // EagerSession.getDefault() implicitly
 Ops tf = Ops.create();

 // Starting to build eager operations using default session, by calling
 // EagerSession.getDefault() explicitly
 Ops tf = Ops.create(EagerSession.getDefault());
 

ผลตอบแทน
 • เซสชันกระตือรือร้นเริ่มต้น
ดูสิ่งนี้ด้วย

EagerSession แบบคงที่สาธารณะ initDefault (ตัวเลือก EagerSession.Options )

เริ่มต้นเซสชันกระตือรือร้นเริ่มต้นซึ่งจะยังคงใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งานของแอปพลิเคชัน

เมธอดนี้ถูกเรียกใช้โดยปริยายบนการเรียกครั้งแรกไปที่ getDefault() แต่ยังสามารถเรียกใช้อย่างชัดเจนเพื่อแทนที่ตัวเลือกเริ่มต้น

โปรดทราบว่าการเรียกใช้วิธีนี้มากกว่าหนึ่งครั้งจะส่ง IllegalArgumentException เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขเซสชันเริ่มต้นได้เมื่อสร้างขึ้นแล้ว ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเริ่มต้นอย่างชัดเจนก่อนที่ getDefault() จะถูกเรียกใช้เป็นครั้งแรกจากเธรดใด ๆ

ตัวอย่างการใช้งาน:

 // Initializing default session to override default options is valid but
 // is optional
 EagerSession.initDefault(EagerSession.options().async(true));

 // Starting to build eager operations using default session, by calling
 // EagerSession.getDefault() implicitly
 Ops tf = Ops.create();

 // Initializing default session more than once or after using it is not
 // permitted and throws an exception
 EagerSession.initDefault(EagerSession.options().async(true)); // throws
 

พารามิเตอร์
ตัวเลือก ตัวเลือกที่จะใช้สร้างเซสชันเริ่มต้น
ผลตอบแทน
 • เซสชันกระตือรือร้นเริ่มต้น
พ่น
IllegalStateException ถ้าเซสชั่นเริ่มต้นจะเริ่มต้นแล้ว
ดูสิ่งนี้ด้วย

OperationBuilder สาธารณะ opBuilder (ประเภทสตริงชื่อสตริง)

ส่งคืนตัวสร้างเพื่อสร้างการ Operation ใหม่

พารามิเตอร์
ชนิด ของการปฏิบัติงาน (เช่นระบุการคำนวณที่จะดำเนินการ)
ชื่อ เพื่ออ้างถึงการดำเนินการที่สร้างขึ้นในขอบเขตของสภาพแวดล้อมนี้
ผลตอบแทน
 • OperationBuilder เพื่อสร้าง Operation เมื่อ build() ถูกเรียกใช้ หาก build() ไม่ได้ถูกเรียกใช้ทรัพยากรบางอย่างอาจรั่วไหล

ตัวเลือก EagerSession.Options แบบคงที่สาธารณะ ()

ส่งคืนวัตถุที่กำหนดค่าและสร้าง EagerSession ด้วยตัวเลือกที่กำหนดเอง

คำเตือน: อินสแตนซ์ของ EagerSession ส่งคืนโดยวิธีนี้ต้องได้รับการปลดปล่อยอย่างชัดเจนโดยการเรียกใช้ close() เมื่อไม่จำเป็นอีกต่อไป สิ่งนี้สามารถทำได้โดยใช้เทคนิค“ ลองกับทรัพยากร”

ตัวอย่างการใช้งาน:

 try (EagerSession session = EagerSession.options().async(true).build()) {
  Ops tf = Ops.create(session);
  // build execute operations eagerly and asynchronously...
 }