หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

กราฟ

กราฟ ระดับประชาชนสุดท้าย

กราฟการไหลของข้อมูลที่แสดงถึงการคำนวณ TensorFlow

อินสแตนซ์ของกราฟปลอดภัยต่อเธรด

คำเตือน: ทรัพยากรที่ใช้โดยออบเจ็กต์กราฟจะต้องได้รับการปลดปล่อยอย่างชัดเจนโดยการเรียกใช้เมธอด close() จากนั้นอ็อบเจ็กต์กราฟไม่จำเป็นอีกต่อไป

คลาสที่ซ้อนกัน

อินเตอร์เฟซ Graph.WhileSubgraphBuilder ใช้เพื่อสร้างอินสแตนซ์คลาสนามธรรมซึ่งแทนที่เมธอด buildSubgraph เพื่อสร้างกราฟย่อยตามเงื่อนไขหรือเนื้อหาสำหรับลูปในขณะที่

ตัวสร้างสาธารณะ

กราฟ ()
สร้างกราฟว่าง

วิธีการสาธารณะ

เอาท์พุท [] <?>
addGradients (คำนำหน้าสตริง, เอาท์พุท [] <?> y, เอาท์พุท [] <?> x, เอาท์พุท [] <?> dx)
เพิ่มการดำเนินการเพื่อคำนวณอนุพันธ์บางส่วนของผลรวมของ y s wrt x s เช่น d(y_1 + y_2 + ...)/dx_1, d(y_1 + y_2 + ...)/dx_2...

dx ใช้เป็นการไล่ระดับสีเริ่มต้น (ซึ่งแสดงถึงอนุพันธ์เชิงสัญลักษณ์ของฟังก์ชันการสูญเสียบางฟังก์ชัน L wrt

เอาต์พุต [] <?>
addGradients ( เอาท์พุท <?> y, เอาท์พุท [] <?> x)
เพิ่มการดำเนินงานเพื่อคำนวณอนุพันธ์บางส่วนของผลรวมของ y s wrt x s เช่น dy/dx_1, dy/dx_2...

นี่เป็นเวอร์ชั่นที่เรียบง่ายของ {@link #addGradients (สตริง, เอาต์พุต [], เอาท์พุท [], เอาท์พุท []) โดยที่ {@code y} เป็นเอาต์พุตเดี่ยว {@code dx} เป็นโมฆะและ {@ รหัสนำหน้า} เป็นโมฆะ

เป็นโมฆะ
ปิด ()
ปล่อยทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับกราฟ
เป็นโมฆะ
importGraphDef (byte [] graphDef, คำนำหน้าสตริง)
นำเข้าการแสดงกราฟ TensorFlow แบบอนุกรม
เป็นโมฆะ
importGraphDef (ไบต์ [] graphDef)
นำเข้าการแสดงกราฟ TensorFlow แบบอนุกรม
GraphOperationBuilder
opBuilder (ประเภทสตริงชื่อสตริง)
ส่งคืนตัวสร้างเพื่อเพิ่ม Operation การในกราฟ
GraphOperation
การดำเนินการ (ชื่อสตริง)
ส่งคืนการดำเนินการ (โหนดในกราฟ) ด้วยชื่อที่ระบุ
Iterator < การทำงาน >
การดำเนินงาน ()
Iterator เหนือการ Operation การทั้งหมดในกราฟ
byte []
toGraphDef ()
สร้างการแสดงกราฟแบบอนุกรม
เอาต์พุต [] <?>
whileLoop ( เอาท์พุท [] <?> อินพุต, กราฟ. WhileSubgraphBuilder cgBuilder, กราฟ. WhileSubgraphBuilder bgBuilder, ชื่อสตริง)
สร้างลูปในขณะที่

วิธีการรับช่วง

นักก่อสร้างสาธารณะ

กราฟ สาธารณะ ()

สร้างกราฟว่าง

วิธีการสาธารณะ

เอาท์พุท สาธารณะ [] <?> addGradients (คำนำหน้าสตริง, เอาท์พุท [] <?> y, เอาท์พุท [] <?> x, เอาท์พุท [] <?> dx)

เพิ่มการดำเนินการเพื่อคำนวณอนุพันธ์บางส่วนของผลรวมของ y s wrt x s เช่น d(y_1 + y_2 + ...)/dx_1, d(y_1 + y_2 + ...)/dx_2...

dx ถูกใช้เป็นการไล่ระดับสีเริ่มต้น (ซึ่งแสดงถึงอนุพันธ์บางส่วนเชิงสัญลักษณ์ของฟังก์ชันการสูญเสียบางฟังก์ชัน L wrt y ) dx ต้องเป็นค่าว่างหรือมีขนาดเป็น y

ถ้า dx เป็นโมฆะการนำไปใช้จะใช้ dx ของ ERROR(OnesLike/org.tensorflow.op.core.OnesLike OnesLike) สำหรับรูปร่างทั้งหมดใน y

prefix ใช้เป็นคำนำหน้าชื่อที่ใช้กับโหนดทั้งหมดที่เพิ่มในกราฟเพื่อคำนวณการไล่ระดับสี ต้องไม่ซ้ำกันภายในกราฟที่ให้ไว้มิฉะนั้นการดำเนินการจะล้มเหลว

หาก prefix เป็นโมฆะก็จะเลือกหนึ่งโดยอัตโนมัติ

พารามิเตอร์
อุปสรรค นำหน้าสตริงที่ไม่ซ้ำกันนำไปใช้ก่อนชื่อของโหนดที่เพิ่มลงในกราฟเพื่อคำนวณการไล่ระดับสี หากเป็นโมฆะระบบจะเลือกค่าเริ่มต้น
Y เอาต์พุตของฟังก์ชันที่จะได้รับ
x อินพุตของฟังก์ชันที่คำนวณอนุพันธ์บางส่วน
DX ถ้าไม่เป็นโมฆะอนุพันธ์บางส่วนของฟังก์ชันการสูญเสียบางฟังก์ชัน L wrt y
ผลตอบแทน
  • อนุพันธ์ย่อยบางส่วน dy ด้วยขนาด x

เอาท์พุท สาธารณะ [] <?> addGradients ( เอาท์พุท <?> y, เอาท์พุท [] <?> x)

เพิ่มการดำเนินการเพื่อคำนวณอนุพันธ์บางส่วนของผลรวมของ y s wrt x s เช่น dy/dx_1, dy/dx_2...

นี่เป็นเวอร์ชันที่เรียบง่ายของ {@link #addGradients (String, Output [], Output [], Output []) โดยที่ {@code y} เป็นเอาต์พุตเดียว {@code dx} เป็นค่าว่างและ {@code prefix} เป็นโมฆะ

พารามิเตอร์
Y เอาต์พุตของฟังก์ชันที่จะได้รับ
x อินพุตของฟังก์ชันที่คำนวณอนุพันธ์บางส่วน
ผลตอบแทน
  • อนุพันธ์ย่อย dy ด้วยขนาด x

โมฆะสาธารณะ ปิด ()

ปล่อยทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับกราฟ

บล็อกจนกว่าจะไม่มีอินสแตนซ์ Session ใช้งานอยู่ซึ่งอ้างอิงถึงกราฟนี้ กราฟไม่สามารถใช้งานได้หลังจากปิดการส่งคืน

โมฆะสาธารณะ importGraphDef (byte [] graphDef คำนำหน้า String)

นำเข้าการนำเสนอที่เป็นอนุกรมของกราฟ TensorFlow

พารามิเตอร์
graphDef การแทนค่าแบบอนุกรมของกราฟ TensorFlow
อุปสรรค คำนำหน้าที่จะถูกผนวกเข้ากับชื่อใน graphDef
พ่น
IllegalArgumentException ถ้า graphDef ไม่ใช่การทำให้เป็นอนุกรมของกราฟที่รู้จัก
ดูสิ่งนี้ด้วย

โมฆะสาธารณะ importGraphDef (byte [] graphDef)

นำเข้าการนำเสนอที่เป็นอนุกรมของกราฟ TensorFlow

การแสดงกราฟแบบอนุกรมซึ่งมักเรียกว่า GraphDef สามารถสร้างขึ้นโดย toGraphDef() และเทียบเท่าใน API ภาษาอื่น

พารามิเตอร์
graphDef
พ่น
IllegalArgumentException ถ้า graphDef ไม่ใช่อนุกรมที่เป็นที่รู้จักของกราฟ
ดูสิ่งนี้ด้วย

สาธารณะ GraphOperationBuilder opBuilder (ประเภทสตริงชื่อสตริง)

ส่งคืนตัวสร้างเพื่อเพิ่ม Operation s ให้กับกราฟ

พารามิเตอร์
ชนิด ของการปฏิบัติงาน (เช่นระบุการคำนวณที่จะดำเนินการ)
ชื่อ เพื่ออ้างถึง Operation ที่สร้างขึ้นในกราฟ
ผลตอบแทน
  • OperationBuilder ซึ่งจะเพิ่ม Operation ให้กับกราฟเมื่อมีการเรียก build() หาก build() ไม่ได้ถูกเรียกใช้ทรัพยากรบางอย่างอาจรั่วไหล

การดำเนินการ GraphOperation สาธารณะ (ชื่อสตริง)

ส่งคืนการดำเนินการ (โหนดในกราฟ) ด้วยชื่อที่ระบุ

หรือเป็น null หากไม่มีการดำเนินการดังกล่าวในกราฟ

พารามิเตอร์
ชื่อ

สาธารณะ Iterator < Operation > การดำเนินการ ()

Iterator เหนือการ Operation การทั้งหมดในกราฟ

ลำดับของการวนซ้ำไม่ได้ระบุ ผู้บริโภคของตัววนซ้ำจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนหากกราฟพื้นฐานเปลี่ยนแปลงระหว่างการทำซ้ำ

ไบต์สาธารณะ [] toGraphDef ()

สร้างการแสดงกราฟของอนุกรม

ดูสิ่งนี้ด้วย

เอาต์พุต สาธารณะ [] <?> whileLoop ( อินพุต เอาต์พุต [] <?>, Graph.WhileSubgraphBuilder cgBuilder, Graph.WhileSubgraphBuilder bgBuilder, ชื่อสตริง)

สร้างลูปในขณะที่

พารามิเตอร์
ปัจจัยการผลิต อินพุตลูป
cgBuilder WhileSubgraphBuilder เพื่อสร้างกราฟย่อยตามเงื่อนไข
bgBuilder ในขณะที่ SubgraphBuilder เพื่อสร้าง subgraph ของร่างกาย
ชื่อ ชื่อวง
ผลตอบแทน
  • รายการของเอาต์พุตลูปที่มีความยาวเท่ากับ inputs