xtreme

  • توضیحات :

معیار Xtreme

معیار ارزیابی انتقال بین زبانی رمزگذارهای چندزبانه (XTREME) معیاری برای ارزیابی توانایی تعمیم بین زبانی مدل‌های چندزبانه از پیش آموزش دیده است. این 40 زبان مختلف از نظر گونه‌شناسی (شامل 12 خانواده زبانی) را پوشش می‌دهد و شامل 9 وظیفه است که مجموعاً به استدلال در مورد سطوح مختلف نحو و معنایی نیاز دارند. زبان‌های XTREME برای به حداکثر رساندن تنوع زبان، پوشش در وظایف موجود و در دسترس بودن داده‌های آموزشی انتخاب شده‌اند. در این میان بسیاری از زبان‌های مورد مطالعه قرار نگرفته‌اند، مانند زبان‌های دراویدی تامیلی (که در جنوب هند، سریلانکا و سنگاپور صحبت می‌شود)، تلوگو و مالایالام (که عمدتاً در جنوب هند صحبت می‌شود)، و زبان‌های نیجریه-کنگو سواحیلی و یوروبا که صحبت می‌شود. در آفریقا.

برای توضیح کامل معیار، مقاله را ببینید.

  • صفحه اصلی :

https://sites.research.google/xtreme