Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Rzadkie operacje

streszczenie

Zajęcia

tensorflow :: ops :: AddManySparseToTensorsMap

Dodaj N -minibatch SparseTensor do SparseTensorsMap , zwróć N uchwytów.

tensorflow :: ops :: AddSparseToTensorsMap

Dodaj SparseTensor do SparseTensorsMap zwróć jego uchwyt.

tensorflow :: ops :: DeserializeManySparse

Deserializacja i łączenie SparseTensors z serializowanej minibatch.

tensorflow :: ops :: DeserializeSparse

Deserializacja obiektów SparseTensor .

tensorflow :: ops :: SerializeManySparse

Serializuj N -minibatch SparseTensor do obiektu Tensor [N, 3] .

tensorflow :: ops :: SerializeSparse

Serializuj SparseTensor do [3] obiektu Tensor .

tensorflow :: ops :: SparseAdd

Dodaje dwa obiekty SparseTensor aby utworzyć inny SparseTensor .

tensorflow :: ops :: SparseAddGrad

Operator gradientu dla operacji SparseAdd .

tensorflow :: ops :: SparseConcat

Łączy listę SparseTensor wzdłuż określonego wymiaru.

tensorflow :: ops :: SparseCross

Generuje rzadkie krzyżowanie z listy rzadkich i gęstych tensorów.

tensorflow :: ops :: SparseDenseCwiseAdd

Dodaje SparseTensor i gęsty Tensor , stosując następujące specjalne zasady:

tensorflow :: ops :: SparseDenseCwiseDiv

Pod względem komponentów dzieli SparseTensor przez gęsty Tensor .

tensorflow :: ops :: SparseDenseCwiseMul

Składnik mądry mnoży SparseTensor przez gęsty Tensor .

tensorflow :: ops :: SparseFillEmptyRows

Wypełnia puste wiersze w wejściowym SparseTensor 2-D wartością domyślną.

tensorflow :: ops :: SparseFillEmptyRowsGrad

Gradient SparseFillEmptyRows .

tensorflow :: ops :: SparseReduceMax

Oblicza maksymalną liczbę elementów w wymiarach SparseTensor.

tensorflow :: ops :: SparseReduceMaxSparse

Oblicza maksymalną liczbę elementów w wymiarach SparseTensor.

tensorflow :: ops :: SparseReduceSum

Oblicza sumę elementów w wymiarach SparseTensor.

tensorflow :: ops :: SparseReduceSumSparse

Oblicza sumę elementów w wymiarach SparseTensor.

tensorflow :: ops :: SparseReorder

Zmienia kolejność SparseTensor na kanoniczny porządek główny wiersza.

tensorflow :: ops :: SparseReshape

Zmienia kształt SparseTensor, aby przedstawiał wartości w nowym, gęstym kształcie.

tensorflow :: ops :: SparseSlice

Pokrój SparseTensor na podstawie start i size .

tensorflow :: ops :: SparseSliceGrad

Operator gradientu dla SparseSlice op.

tensorflow :: ops :: SparseSoftmax

Stosuje softmax do SparseTensor ND SparseTensor .

tensorflow :: ops :: SparseSparseMaximum

Zwraca maksymalną wartość dwóch SparseTensors w odniesieniu do elementu.

tensorflow :: ops :: SparseSparseMinimum

Zwraca wartość min dwóch SparseTensors w odniesieniu do elementu.

tensorflow :: ops :: SparseSplit

Podziel SparseTensor na tensory num_split wzdłuż jednego wymiaru.

tensorflow :: ops :: SparseTensorDenseAdd

Dodaje SparseTensor i gęsty Tensor , tworząc gęsty Tensor .

tensorflow :: ops :: SparseTensorDenseMatMul

Pomnóż SparseTensor (rzędu 2) „A” przez gęstą macierz „B”.

tensorflow :: ops :: TakeManySparseFromTensorsMap

Konwertuje rzadką reprezentację na gęsty tensor.