หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

เอาท์พุต

สาธารณะชั้นสุดท้าย เอาท์พุท

หมายเลขอ้างอิงสัญลักษณ์ของเมตริกซ์ที่สร้างโดยการ Operation

Output<T> คือ Tensor<T> สัญลักษณ์ของ Tensor<T> ค่าของเทนเซอร์คำนวณโดยการดำเนินการ Operation ใน Session

โดยการใช้ Operand อินเตอร์เฟซ, อินสแตนซ์ของชั้นนี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวถูกดำเนินการ ERROR(Op/org.tensorflow.op.Op Op) กรณี

วิธีการสาธารณะ

เอาต์พุต <T>
asOutput ()
ส่งกลับจุดจับสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
ประเภทข้อมูล
dataType ()
ส่งคืน DataType ของเทนเซอร์ที่อ้างถึงโดยเอาท์พุทนี้
บูล
int
int
ดัชนี ()
ส่งคืนดัชนีเป็นผลลัพธ์ของการดำเนินการ
การทำงาน
op ()
ส่งคืนการดำเนินการที่จะสร้างเมตริกซ์ที่อ้างอิงโดยเอาท์พุทนี้
รูปร่าง
รูปร่าง ()
ส่งคืนรูปร่าง (อาจทราบบางส่วน) ของเทนเซอร์ที่อ้างถึงโดยเอาท์พุทนี้
เทนเซอร์ <T>
เทนเซอร์ ()
ส่งคืนค่าเทนเซอร์ที่เอาต์พุตนี้
เชือก

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

เอาต์พุต สาธารณะ <T> asOutput ()

ส่งกลับจุดจับสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตไปยังการดำเนินการ TensorFlow เป็นเอาต์พุตของการดำเนินการ TensorFlow อื่น วิธีนี้ใช้เพื่อให้ได้จุดจับสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณของอินพุต

สาธารณะ DataType dataType ()

ส่งคืน DataType ของเทนเซอร์ที่อ้างถึงโดยเอาท์พุทนี้

บูลีนสาธารณะ เท่ากับ (วัตถุ o)

พารามิเตอร์
โอ

int สาธารณะ hashCode ()

ดัชนี int สาธารณะ ()

ส่งคืนดัชนีเป็นผลลัพธ์ของการดำเนินการ

ประชาชน ดำเนินงาน สหกรณ์ ()

ส่งกลับการดำเนินการที่จะสร้างค่าเทนเซอร์ที่อ้างถึงโดยเอาต์พุตนี้

ประชาชน รูปร่าง รูปทรง ()

ส่งกลับรูปร่าง (อาจเป็นที่รู้จักบางส่วน) ของเทนเซอร์ที่อ้างถึงโดยเอาต์พุตนี้

Tensor สาธารณะ <T> tensor ()

ส่งคืนค่าเทนเซอร์ที่เอาต์พุตนี้

การดำเนินการนี้สนับสนุนเฉพาะผลลัพธ์ของการดำเนินการที่ดำเนินการอย่างกระตือรือร้น สำหรับสภาพแวดล้อมกราฟเทนเซอร์เอาท์พุทจะต้องถูกดึงโดยเรียกใช้เซสชั่นโดยใช้การ fetch(Output)

ผลตอบแทน
  • เมตริกซ์
พ่น
IllegalStateException หากผลลัพธ์นี้เป็นผลมาจากกราฟ
ดูสิ่งนี้ด้วย

String สาธารณะ toString ()