หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

Session.Runner

เซสชัน คลาสสุดท้ายของสาธารณะ Runner

เรียกใช้ Operation และประเมิน Tensors

นักวิ่งเรียกใช้ชิ้นส่วนกราฟที่จำเป็นเพื่อดำเนินการทุก Operation จำเป็นในการประเมิน Tensors จะดึงข้อมูล การเรียก feed(String, int, Tensor) ช่วยให้ผู้โทรสามารถแทนที่ค่าของ Tensors ในกราฟโดยการแทนที่ Tensors ให้ Tensors สำหรับเอาท์พุทของการดำเนินการที่มีให้กับ feed(String, int, Tensor)

ตัวสร้างสาธารณะ

วิธีการสาธารณะ

Session.Runner
addTarget (การทำงานของสตริง)
run() รัน operation แต่ไม่ส่งคืน Tensors ประเมินใด ๆ
Session.Runner
addTarget ( Operand <?> ถูกดำเนินการ)
ทำให้ operand ดำเนินการ run() แต่ไม่คืนค่า Tensors ประเมินผลใด ๆ
Session.Runner
addTarget ( การ ดำเนินการการทำงาน)
run() รัน operation แต่ไม่ส่งคืน Tensors ประเมินใด ๆ
Session.Runner
ฟีด ( Operand <?> ถูกดำเนินการ, Tensor <?> t)
ใช้ t แทน Tensor ที่อ้างถึงโดยเรียกใช้การดำเนินการที่อ้างถึงโดย operand
Session.Runner
ฟีด (การใช้งานสตริง Tensor <?> t)
หลีกเลี่ยงการประเมินผล operation และแทน t สำหรับค่ามันผลิต
Session.Runner
ฟีด (การทำงานสตริง, ดัชนี int, เทนเซอร์ <?> t)
หลีกเลี่ยงการประเมินผลลัพธ์ที่ index ของ operation โดยการแทนที่ t สำหรับค่าที่ผลิต
Session.Runner
ดึงข้อมูล (การดำเนินการสตริง)
Make run() ส่งคืนเอาต์พุตของ operation
Session.Runner
การดึงข้อมูล (การดำเนินการสตริงดัชนี int)
ทำให้ run() ส่งคืนเอาต์พุตของ operation index -th
Session.Runner
สามารถดึงข้อมูล ( Operand <?> ถูกดำเนินการ)
ทำให้ run() ส่งคืน Tensor ที่อ้างถึงโดยเอาต์พุตของ operand
Session.Runner
ดึงข้อมูล ( เอาต์พุต <?> เอาต์พุต)
ทำให้ run() ส่งคืน Tensor ที่อ้างอิงโดย output
รายการ < Tensor <? >>
วิ่ง ()
เรียกใช้ส่วนของกราฟที่จำเป็นในการคำนวณการดึงข้อมูลที่ร้องขอทั้งหมด
Session.Run
runAndFetchMetadata ()
เรียกใช้ส่วนของกราฟเพื่อคำนวณการดึงข้อมูลที่ร้องขอและส่งคืนข้อมูลเมตาเกี่ยวกับการเรียกใช้
Session.Runner
setOptions (ไบต์ [] ตัวเลือก)
(วิธีการทดลอง): ตั้งค่าตัวเลือก (โดยทั่วไปคือการดีบั๊ก) สำหรับการทำงานนี้

วิธีการสืบทอด

นักก่อสร้างสาธารณะ

เซสชัน สาธารณะ Runner ()

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน Session.Runner addTarget (การทำงาน String)

ทำให้ run() ดำเนินการ operation แต่ไม่กลับมาประเมินใด ๆ Tensors

พารามิเตอร์
การทำงาน

ประชาชน Session.Runner addTarget ( Operand <?> ถูกดำเนินการ)

ทำให้ operand ดำเนินการ run() แต่ไม่คืนค่า Tensors ประเมินผลใด ๆ

พารามิเตอร์
ถูกดำเนินการ

ประชาชน Session.Runner addTarget ( การดำเนินงาน การดำเนินงาน)

run() รัน operation แต่ไม่ส่งคืน Tensors ประเมินใด ๆ

พารามิเตอร์
การทำงาน
พ่น
IllegalArgumentException หากการดำเนินการไม่ใช่ GraphOperation

ประชาชน Session.Runner ฟีด ( Operand <?> ถูกดำเนินการ, Tensor <?> t)

ใช้ t แทน Tensor ที่อ้างถึงโดยเรียกใช้การดำเนินการที่อ้างถึงโดย operand

พารามิเตอร์
ถูกดำเนินการ
เสื้อ

เซสชัน สาธารณะ ฟีด รันเนอร์ (การทำงานของสตริง, Tensor <?> t)

หลีกเลี่ยงการประเมิน operation และแทนที่ t สำหรับมูลค่าที่ผลิตขึ้น

พารามิเตอร์
การทำงาน เป็นชื่อสตริงของการดำเนินการซึ่งในกรณีนี้เมธอดนี้เป็นชวเลขสำหรับ feed(operation, 0) หรือเป็นสตริงของรูปแบบ operation_name: output_index ซึ่งในกรณีนี้เมธอดนี้จะทำหน้าที่เหมือน feed(operation_name, output_index) . ชื่อที่คั่นด้วยโคลอนเหล่านี้มักใช้ในข้อความบัฟเฟอร์โปรโตคอล SignatureDef ที่รวมอยู่ใน metaGraphDef()
เสื้อ

เซสชัน สาธารณะ ฟีดการเรียกใช้ (การดำเนินการสตริงดัชนีภายใน Tensor <?> t)

หลีกเลี่ยงการประเมินผลลัพธ์ที่ index ของ operation โดยการแทนที่ t สำหรับค่าที่ผลิต

การดำเนินการใน Graph สามารถมีได้หลายเอาต์พุต index ระบุว่ากำลังจัดเตรียม t ใด

พารามิเตอร์
การทำงาน
ดัชนี
เสื้อ

เซสชัน สาธารณะ เรียกใช้เรียกใช้ (การดำเนินการกับสตริง)

Make run() ส่งคืนเอาต์พุตของ operation

พารามิเตอร์
การทำงาน เป็นชื่อสตริงของการดำเนินการซึ่งในกรณีนี้วิธีนี้เป็นชวเลขสำหรับการ fetch(operation, 0) หรือมันเป็นสตริงของรูปแบบ operation_name: output_index ซึ่งในกรณีนี้วิธีการทำหน้าที่เหมือน fetch(operation_name, output_index) . ชื่อที่คั่นด้วยโคลอนเหล่านี้มักใช้ในข้อความบัฟเฟอร์โปรโตคอล SignatureDef ที่รวมอยู่ใน metaGraphDef()

เซสชัน สาธารณะ เรียก รันเนอร์ (การดำเนินการสตริงดัชนี int)

ทำให้ run() กลับ index ผลผลิต -th ของ operation

การดำเนินการใน Graph สามารถมีได้หลายผลลัพธ์ index ระบุว่าจะส่งกลับรายการใด

พารามิเตอร์
การทำงาน
ดัชนี

ประชาชน Session.Runner ดึงข้อมูล ( Operand <?> ถูกดำเนินการ)

ทำให้ run() ส่งคืน Tensor ที่อ้างถึงโดยเอาต์พุตของ operand

พารามิเตอร์
ถูกดำเนินการ

เซสชัน สาธารณะ เรียก รันเนอร์ ( เอาต์พุต <?> เอาต์พุต)

ทำให้ run() ส่งคืน Tensor ที่อ้างอิงโดย output

พารามิเตอร์
เอาท์พุต

รายการสาธารณะ < Tensor <? >> run ()

เรียกใช้ส่วนของกราฟที่จำเป็นในการคำนวณการดึงข้อมูลที่ร้องขอทั้งหมด

คำเตือน: ผู้เรียกถือว่าเป็นเจ้าของ Tensors ส่งคืนทั้งหมดเช่นผู้เรียกต้องเรียก close() ในองค์ประกอบทั้งหมดของรายการที่ส่งคืนเพื่อเพิ่มทรัพยากร

สิ่งที่ต้องทำ (Ashankar): พิจารณาประเภทผลตอบแทนที่นี่ โดยเฉพาะสองสิ่ง: (a) ทำให้การเรียกล้างข้อมูลง่ายขึ้น (อาจส่งคืนบางอย่างเช่น AutoCloseableList ใน SessionTest.java) และ (b) ประเมินว่าค่าส่งคืนควรเป็นรายการหรืออาจเป็น Map<Output, Tensor> ?

สิ่งที่ต้องทำ (andrewmyers): จะเป็นการดีเช่นกันถ้าสิ่งที่ส่งกลับมาที่นี่ทำให้ง่ายต่อการแยกเทนเซอร์เอาท์พุตด้วยวิธีที่ปลอดภัย

ประชาชน Session.Run runAndFetchMetadata ()

เรียกใช้งานชิ้นส่วนกราฟเพื่อคำนวณการดึงข้อมูลและส่งคืนข้อมูลเมตาเกี่ยวกับการเรียกใช้

สิ่งนี้เหมือนกับ run() แต่นอกเหนือจาก Tensors ที่ร้องขอแล้วยังส่งคืนข้อมูลเมตาเกี่ยวกับการเรียกใช้กราฟในรูปแบบของ บัฟเฟอร์โปรโตคอล RunMetadata แบบ อนุกรม

สาธารณะ Session.Runner setOptions (ไบต์ [] ตัวเลือก)

(Experimental method): ตั้งค่าตัวเลือก (โดยทั่วไปสำหรับการดีบัก) สำหรับการรันนี้

ตัวเลือกจะแสดงเป็น บัฟเฟอร์โปรโตคอล RunOptions

แพคเกจ org.tensorflow ปราศจากการพึ่งพาบัฟเฟอร์โปรโตคอลใด ๆ เพื่อให้ยังคงเป็นมิตรกับระบบที่ จำกัด ทรัพยากร (ซึ่งบางสิ่งบางอย่างเช่น nanoproto อาจเหมาะสมกว่า) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นคือการขาดความปลอดภัยในฟังก์ชัน API นี้ ตัวเลือกนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและฟังก์ชันนี้อาจถูกแทนที่ด้วย type-safe เทียบเท่าได้ตลอดเวลา

พารามิเตอร์
ตัวเลือก