ExecutionEnvironment.Types

publiczne statyczne końcowe wyliczenie ExecutionEnvironment.Types

Dziedziczone metody

Wartości wyliczeniowe

public static final ExecutionEnvironment.Types EAGER

public static final ExecutionEnvironment.Types GRAPH