Google I/O to frajda! Nadrobić zaległości w sesjach TensorFlow Zobacz sesje

org.tensorflow

Definiuje klasy do budowania, zapisywania, ładowania i wykonywania modeli TensorFlow.

UWAGA: API jest obecnie eksperymentalne i nie jest objęta TensorFlow gwarantuje stabilność API . Zobacz README.md instrukcje instalacji.

LabelImage przykład demonstruje użycie tego API do klasyfikacji obrazów przy użyciu wstępnie przeszkolony Incepcja architektura splotowego sieci neuronowej. To demonstruje:

  • Konstrukcja wykresu: użycie klasy OperationBuilder do skonstruowania wykresu w celu dekodowania, zmiany rozmiaru i normalizacji obrazu JPEG.
  • Ładowanie modelu: używanie Graph.importGraphDef() do ładowania wstępnie wytrenowanego modelu Incepcji.
  • Wykonanie wykresu: użycie sesji do wykonania wykresów i znalezienia najlepszej etykiety dla obrazu.

Dodatkowe przykłady można znaleźć w tensorflow / modeli GitHub repozytorium.

Interfejsy

WykonanieŚrodowisko Definiuje środowisko do tworzenia i wykonywania TensorFlow Operation s.
Graph.WhileSubgraphBuilder Służy do tworzenia instancji klasy abstrakcyjnej, która zastępuje metodę buildSubgraph w celu zbudowania podwykresu warunkowego lub treści dla pętli while.
Argumentu <T rozciąga TType > Interfejs zaimplementowany przez operandy operacji TensorFlow.
Operacja Wykonuje obliczenia na tensorach.
OperationBuilder Konstruktor dla Operation s.
Napinacz Statycznie typowana tablica wielowymiarowa.

Klasy

Funkcja betonu Wykres, który można wywołać jako pojedynczą funkcję, z sygnaturą wejściową i wyjściową.
Specyfikacja urządzenia Reprezentuje (prawdopodobnie częściową) specyfikację urządzenia TensorFlow.
Konstruktor specyfikacji urządzenia Konstruktora klasy na budowę DeviceSpec klasę.
Sesja Chętna Środowisko do gorliwego wykonywania operacji TensorFlow.
EagerSession.Opcje
Wykres Wykres przepływu danych reprezentujący obliczenia TensorFlow.
WykresOperacja Implementacja w Operation dodawana jako węzła do Graph .
GraphOperationBuilder OperationBuilder dodawania GraphOperation y na Graph .
Wyjście <T rozciąga TType > Symbolicznym uchwyt do tensora produkowanego przez Operation .
RawTensor Tensor, którego pamięć nie została odwzorowana na przestrzeń danych bezpośrednio dostępną z maszyny JVM.
Zapisano zestaw modeli SavedModelBundle reprezentuje model załadowany z magazynu.
SavedModelBundle.Exporter Opcje eksportowania SavedModel.
SavedModelBundle.Loader Opcje ładowania SavedModel.
serwer Serwer TensorFlow w procesie do użytku w szkoleniach rozproszonych.
Sesja Sterownik dla Graph wykonania.
Sesja.Uruchom Tensory wyjściowe i metadane uzyskane podczas wykonywania sesji.
Biegacz sesji Run Operation s i oceniać Tensors .
Podpis Opisują wejść i wyjść jednostki wykonywalnej, takie jak ConcreteFunction , wśród innych użytecznych metadane.
Podpis.Budowniczy Tworzy nową sygnaturę funkcji.
Podpis.TensorOpis
Przepływ Tensora Statyczne metody użytkowe opisujące środowisko wykonawcze TensorFlow.
TensorMapper <T rozciąga TType > Mapy rodzimy wspomnienie RawTensor do przestrzeni danych wpisywanych n-wymiarowej dostępnym z JVM.

Wyliczenia

DeviceSpec.DeviceType
EagerSession.DevicePlacementPolityka Kontroluje sposób działania, gdy próbujemy uruchomić operację na danym urządzeniu, ale niektórych tensorów wejściowych nie ma na tym urządzeniu.
WykonanieEnvironment.Types