DeviceSpec

publiczna klasa końcowa DeviceSpec

Reprezentuje (prawdopodobnie częściową) specyfikację urządzenia TensorFlow.

To jest port Java z python device_spec.py.

Zobacz też

Klasy zagnieżdżone

klasa Konstruktor specyfikacji urządzenia Klasa Builder do budowania klasy DeviceSpec .
wyliczenie DeviceSpec.DeviceType

Metody publiczne

Liczba całkowita
DeviceSpec.DeviceType
logiczne
równa się (obiekt o)
int
Strunowy
praca ()
statyczny DeviceSpec.Builder
Liczba całkowita
Liczba całkowita
Strunowy

Metody odziedziczone

Metody publiczne

public Integer deviceIndex ()

public DeviceSpec.DeviceType deviceType ()

publiczna wartość logiczna równa się (obiekt o)

public int hashCode ()

publiczne zadanie String ()

public static DeviceSpec.Builder newBuilder ()

publiczna replika liczb całkowitych ()

publiczne zadanie Integer ()

public String toString ()