Signature.Builder

publiczna klasa statyczna Signature.Builder

Tworzy nowy podpis funkcji.

Konstruktorzy publiczni

Metody publiczne

Podpis
budować ()
Zwraca podpis na podstawie podanych danych.
Signature.Builder
Wejście (String inputName, Argument <?> input)
Zarejestruj tensor jako dane wejściowe funkcji.
Signature.Builder
klucz (klawisz String)
Ustawia unikalny klucz tego podpisu.
Signature.Builder
methodName (String methodName)
Zapewnij rozszerzalne informacje o nazwie, aby umożliwić użytkownikom zewnętrznym oznaczenie podpisu jako obsługującego określoną metodę
Signature.Builder
Wyjście (String outputName, Argument <?> Wyjście)
Zarejestruj tensor jako wyjście funkcji.

Dziedziczone metody

Konstruktorzy publiczni

public Builder ()

Metody publiczne

public Signature build ()

Zwraca podpis na podstawie podanych danych.

publicznego Signature.Builder wejście (String inputName, Argument <?> input)

Zarejestruj tensor jako dane wejściowe funkcji.

Parametry
inputName przyjazna dla użytkownika nazwa tego tensora wejściowego
Wejście tensor wejściowy
Zwroty
  • tego budowniczego
Rzuty
IllegalArgumentException jeśli inputName jest już zamapowane na inne wejście

publiczny klucz Signature.Builder (klucz String)

Ustawia unikalny klucz tego podpisu.

Jeśli nie jest ustawiona jawnie, wartość domyślna to DEFAULT_KEY .

Parametry
klucz klucz podpisu
Zwroty
  • tego budowniczego
Rzuty
IllegalArgumentException jeśli klucz jest nieprawidłowy

public Signature.Builder methodName (String methodName)

Zapewnij rozszerzalne informacje o nazwie, aby umożliwić użytkownikom zewnętrznym oznaczenie podpisu jako obsługującego określoną metodę

Parametry
methodName nazwa metody lub null w przypadku braku (domyślne)
Zwroty
  • tego budowniczego

publicznego Signature.Builder wyjście (String outputName, Argument <?> Wyjście)

Zarejestruj tensor jako wyjście funkcji.

Parametry
outputName przyjazna dla użytkownika nazwa tego tensora wyjściowego
wynik tensor wyjściowy
Zwroty
  • tego budowniczego
Rzuty
IllegalArgumentException jeśli outputName jest już zamapowane na inne wyjście