Operand

publiczny interfejs Operand
Znane podklasy pośrednie