Operation

Operacja interfejsu publicznego
Znane podklasy pośrednie

Wykonuje obliczenia na tensorach.

Operacja przyjmuje zero lub więcej Tensor (wyprodukowanych przez inne Operacje) jako dane wejściowe i generuje zero lub więcej Tensor jako wyjście.

Metody publiczne

streszczenie ExecutionEnvironment
env ()
Zwraca środowisko wykonawcze, w którym utworzono tę operację.
streszczenie int
inputListLength (nazwa ciągu)
Zwraca rozmiar podanej listy wejściowej tensorów dla tej operacji.
streszczenie String
nazwa ()
Zwraca pełną nazwę operacji.
streszczenie int
numOutputs ()
Zwraca liczbę tensorów utworzonych w tej operacji.
abstract <T extends TType > Output <T>
wyjście (int idx)
Zwraca symboliczny uchwyt do jednego z tensorów utworzonych przez tę operację.
streszczenie Wyjście [] <?>
outputList (int idx, int length)
Zwraca symboliczne uchwyty do listy tensorów utworzonych przez tę operację.
streszczenie int
outputListLength (nazwa ciągu)
Zwraca rozmiar listy tensorów utworzonej przez tę operację.
streszczenie String
typ ()
Zwraca typ operacji, tj. Nazwę obliczenia wykonanego przez operację.

Metody publiczne

public abstract ExecutionEnvironment env ()

Zwraca środowisko wykonawcze, w którym utworzono tę operację.

public streszczenie int inputListLength (nazwa ciągu)

Zwraca rozmiar podanej listy wejściowej tensorów dla tej operacji.

Operacja ma wiele nazwanych danych wejściowych, z których każdy zawiera pojedynczy tensor lub listę tensorów. Ta metoda zwraca rozmiar listy tensorów dla określonego nazwanego wejścia operacji.

Parametry
Nazwa identyfikator listy tensorów (których może być wiele) wejść do tej operacji.
Zwroty
  • rozmiar listy tensorów utworzonej przez to nazwane wejście.
Rzuty
IllegalArgumentException jeśli ta operacja nie ma danych wejściowych z podaną nazwą.

public abstract String name ()

Zwraca pełną nazwę operacji.

public abstract int numOutputs ()

Zwraca liczbę tensorów utworzonych w tej operacji.

public abstract Output <T> output (int idx)

Zwraca symboliczny uchwyt do jednego z tensorów utworzonych przez tę operację.

Ostrzeżenie: nie sprawdza, czy typ tensora jest zgodny z T. Zaleca się wywoływanie tej metody z jawnym parametrem typu, zamiast pozwalać na jej wywnioskowanie, np operation.<Integer>output(0)

Parametry
idx Indeks produkcji globalnej wśród produktów wytworzonych w ramach tej operacji.

public abstract Output [] <?> outputList (int idx, int length)

Zwraca symboliczne uchwyty do listy tensorów utworzonych przez tę operację.

Parametry
idx indeks pierwszego tensora listy
długość liczba tensorów na liście
Zwroty
  • tablica danych Output

public abstract int outputListLength (nazwa ciągu)

Zwraca rozmiar listy tensorów utworzonej przez tę operację.

Operacja ma wiele nazwanych danych wyjściowych, z których każdy generuje pojedynczy tensor lub listę tensorów. Ta metoda zwraca rozmiar listy tensorów dla określonego nazwanego wyniku operacji.

Parametry
Nazwa identyfikator listy tensorów (których może być wiele) utworzonych przez tę operację.
Zwroty
  • rozmiar listy tensorów utworzonej przez to nazwane wyjście.
Rzuty
IllegalArgumentException jeśli ta operacja nie ma danych wyjściowych o podanej nazwie.

public abstract String type ()

Zwraca typ operacji, tj. Nazwę obliczenia wykonanego przez operację.