TType

publiczny interfejs TType
Znane podklasy pośrednie

Wspólny interfejs dla wszystkich wpisanych tensorów.

RawTensor tensory RawTensor , mapując ich pamięć natywną do n-wymiarowej przestrzeni danych, umożliwiając bezpośredni dostęp we / wy z JVM.

Podinterfejsy typu TType są propagowane jako parametr ogólny do różnych jednostek TensorFlow w celu zidentyfikowania typu przenoszonego przez nie tensora. Na przykład Operand<TFloat32> jest operandem, który generuje 32-bitowy tensor zmiennoprzecinkowy. Ten parametr zapewnia zgodność typu między operandami obliczenia w czasie kompilacji. Na przykład:

Ops tf = Ops.create();

 Constant<TFloat32> c1 = tf.array(2.0f, 3.0f, 2.0f);
 Constant<TFloat32> c2 = tf.array(1.0f, 2.0f, 3.0f);
 Constant<TInt32> c3 = tf.array(2, 3, 2);

 tf.math.add(c1, c2);  // OK
 tf.math.add(c1, c3);  // Compilation failure
 

Nawet jeśli wszystkie typowane tensory implementują w jakiś sposób NdArray aby zapewnić dostęp do swoich danych, TType celowo nie rozszerza się bezpośrednio z tego interfejsu z następujących powodów:

  • Zaimplementowanie NdArray na tym poziomie mogłoby ujawnić tylko akcesory typu pudełkowego, które są mniej wydajne niż ich pierwotne odpowiedniki, a jedynie ujawnione przez NdArray (np. FloatNdArray ).
  • TType musiałoby zawierać nowy ogólny parametr do wpisywania NdArray , który zwiększy szczegółowość w podpisie dowolnej metody akceptującej lub zwracającej instancję tego interfejsu, co jest bardzo powszechne.
Dlatego wymuszenie na użytkowniku rzutowania odwołania do TType w konkretnym typie tensora przed uzyskaniem dostępu do jego danych gwarantuje lepszą wydajność i poprawia czytelność.

Metody publiczne

abstrakcyjna pustka
zamknij ()
Zwolnij zasoby powiązane z Tensorem.
streszczenie DataType
dataType ()
ZwracaDataType elementów przechowywanych w tensorze.
abstrakcyjne długie
numBytes ()
Zwraca rozmiar w bajtach danych tensora.
streszczenie Klasa <? rozszerza TType >
typ ()
Zwraca typ tego tensora jako zarejestrowaną podklasę TType

Dziedziczone metody

Metody publiczne

public abstract void close ()

Zwolnij zasoby powiązane z Tensorem.

OSTRZEŻENIE: To musi być wywołane dla wszystkich tensorów, które nie zostały wyprodukowane przez gorliwą operację, w przeciwnym razie pamięć zostanie przecieka.

Obiekt Tensor nie nadaje się już do użytku po close powrotu.

public abstract TypDanych dataType ()

ZwracaDataType elementów przechowywanych w tensorze.

public abstract long numBytes ()

Zwraca rozmiar w bajtach danych tensora.

public abstract Class <? rozszerza TType > type ()

Zwraca typ tego tensora jako zarejestrowaną podklasę TType