RawTensor

publiczna klasa końcowa RawTensor

Tensor, którego pamięć nie została odwzorowana na przestrzeń danych bezpośrednio dostępną z maszyny JVM.

Surowy tensor to minimalistyczna reprezentacja tensora przydzielonego w pamięci natywnej przez bibliotekę wykonawczą TensorFlow i kontroluje jego czas życia w ramach bieżącego procesu. Dane są reprezentowane przez płaski buffer of bytes , dopóki nie zostaną zmapowane w n-wymiarowej przestrzeni o typed tensor .

Wystąpienia RawTensor nie są bezpieczne dla wątków, a ich zasoby muszą zostać zwolnione przez wywołanie funkcji close() jawnie lub niejawnie za pośrednictwem try-with-resources.

Metody publiczne

RawTensor
asRawTensor ()
Zwraca surową (bez typu) reprezentację tego tensora
unieważnić
zamknij ()
Zwolnij zasoby powiązane z Tensorem.
ByteDataBuffer
dane ()
Zwraca nieprzetworzone dane tego tensora jako bufor bajtów.
Typ danych
dataType ()
ZwracaDataType elementów przechowywanych w tensorze.
długo
numBytes ()
Zwraca rozmiar w bajtach danych tensora.
Kształt
kształt ()
Zwraca kształt tensora.
Strunowy
toString ()
Zwraca ciąg opisujący typ i kształt tensora.

Dziedziczone metody

Metody publiczne

public RawTensor asRawTensor ()

Zwraca surową (bez typu) reprezentację tego tensora

public void close ()

Zwolnij zasoby powiązane z Tensorem.

OSTRZEŻENIE: To musi być wywołane dla wszystkich tensorów, które nie zostały wyprodukowane przez gorliwą operację, w przeciwnym razie pamięć zostanie przecieka.

Obiekt Tensor nie nadaje się już do użytku po close powrotu.

publiczne dane ByteDataBuffer ()

Zwraca nieprzetworzone dane tego tensora jako bufor bajtów.

Zwroty
  • bajty tensora
Rzuty
IllegalStateException jeśli tensor został zamknięty

publicznego TypDanych dataType ()

ZwracaDataType elementów przechowywanych w tensorze.

public long numBytes ()

Zwraca rozmiar w bajtach danych tensora.

publiczny Kształt kształtu ()

Zwraca kształt tensora.

public String toString ()

Zwraca ciąg opisujący typ i kształt tensora.