Signature

Klasa publiczna Signature

Opisz dane wejściowe i wyjściowe jednostki wykonywalnej, takiej jak ConcreteFunction , wśród innych przydatnych metadanych.

Klasy zagnieżdżone

klasa Signature.Builder Tworzy nowy podpis funkcji.
klasa Signature.TensorDescription

Stałe

Strunowy DEFAULT_KEY Domyślny klucz podpisu, jeśli nie jest podany

Metody publiczne

static Signature.Builder
budowniczy ()
Zwraca nowy konstruktor do tworzenia podpisu
Map <String, Signature.TensorDescription >
getInputs ()
Zwraca nazwy danych wejściowych w tej sygnaturze zamapowane na ich oczekiwany typ i kształt danych
Map <String, Signature.TensorDescription >
getOutputs ()
Zwraca nazwy danych wyjściowych w tej sygnaturze zamapowane na ich oczekiwany typ i kształt danych
Ustaw <Ciąg>
inputNames ()
Zwraca nazwy wejść w tym podpisie
Strunowy
klucz ()
Zwróć klucz tego podpisu
Strunowy
methodName ()
Zwraca nazwę metody tego podpisu (np
Ustaw <Ciąg>
outputNames ()
Zwraca nazwy wyjść w tej sygnaturze
Strunowy

Dziedziczone metody

Stałe

publiczny statyczny końcowy ciąg DEFAULT_KEY

Domyślny klucz podpisu, jeśli nie jest podany

Stała wartość: "serving_default"

Metody publiczne

public static Signature.Builder builder ()

Zwraca nowy konstruktor do tworzenia podpisu

public Map <String, Signature.TensorDescription > getInputs ()

Zwraca nazwy danych wejściowych w tej sygnaturze zamapowane na ich oczekiwany typ i kształt danych

public Map <String, Signature.TensorDescription > getOutputs ()

Zwraca nazwy danych wyjściowych w tej sygnaturze zamapowane na ich oczekiwany typ i kształt danych

public Set <String> inputNames ()

Zwraca nazwy wejść w tym podpisie

public String key ()

Zwróć klucz tego podpisu

public String methodName ()

Zwraca nazwę metody tego podpisu (np. Ujawnioną przez serwowanie TF) lub null, jeśli nie ma

public Set <String> outputNames ()

Zwraca nazwy wyjść w tej sygnaturze

public String toString ()