Session.Runner

public class końcowy Session.Runner

Run Operation s i oceniać Tensors .

Biegacz biegnie niezbędne fragmenty wykresu wykonać każdy Operation wymaga oceny Tensors się pobrać. feed(String, int, Tensor) połączenie pozwala zastąpić rozmówcy wartość Tensors na wykresie przez podstawienie przewidziane Tensors do wyjścia operacji przewidzianych do feed(String, int, Tensor) .

Konstruktorzy publiczni

Płoza ()

Metody publiczne

Biegacz sesji
addTarget (operacja String)
Producent run() wykonać operation , ale nie zwraca żadnych oceniane Tensors .
Biegacz sesji
addTarget ( op op)
Producent run() wykonać op , ale nie zwraca żadnych oceniane Tensors .
Biegacz sesji
addTarget ( Operacja działanie)
Producent run() wykonać operation , ale nie zwraca żadnych oceniane Tensors .
Biegacz sesji
paszy (operacja String tensora t)
Unikaj oceny operation i podstaw t za wartość produkuje.
Biegacz sesji
paszy (ciąg operacji, Int indeks tensora t)
Unikaj oceny index wyjście -tego z operation przez podstawienie t dla wartości produkuje.
Biegacz sesji
paszy ( Argument <?> argumentu, tensora t)
Zastosowanie t zamiast tensora określone przez wykonanie operacji określonej przez operand .
Biegacz sesji
pobierania (ciąg operacji)
Producent run() zwróci wyjście operation .
Biegacz sesji
pobierania (ciąg operacji, Int index)
Producent run() zwróci index -tego wyjścia operation .
Biegacz sesji
pobierania ( Argument <?> argumentu)
Marki run() zwraca tensora mowa o wyjściu operand .
Biegacz sesji
sprowadzić ( wyjściowa <?> Wyjście)
Marki run() zwraca tensora mowa o output .
List < Tensor >
uruchomić ()
Wykonaj fragmenty wykresu niezbędne do obliczenia wszystkich żądanych pobrań.
Sesja.Uruchom
runAndFetchMetadata ()
Wykonaj fragmenty wykresu, aby obliczyć żądane pobrania i zwrócić metadane dotyczące przebiegu.
Biegacz sesji
setOptions ( RunOptions opcje)
Ustaw opcje (zwykle dla debugowania) dla tego uruchomienia.

Metody odziedziczone

Konstruktorzy publiczni

publicznego Runner ()

Metody publiczne

publicznego Session.Runner addTarget (operacja String)

Producent run() wykonać operation , ale nie zwraca żadnych oceniane Tensors .

Parametry
operacja nazwa ciągu operacji do wykonania
Zwroty
 • ten biegacz sesji

publicznego Session.Runner addTarget ( op op)

Producent run() wykonać op , ale nie zwraca żadnych oceniane Tensors .

Parametry
op praca do wykonania, jako Op
Zwroty
 • ten biegacz sesji

publicznego Session.Runner addTarget ( Operacja operacja)

Producent run() wykonać operation , ale nie zwraca żadnych oceniane Tensors .

Parametry
operacja operacja do wykonania
Zwroty
 • ten biegacz sesji
Rzuty
Niedozwolony Wyjątek Argumentu jeśli operacja nie jest GraphOperation

publicznego Session.Runner pasz (praca String, Tensor t)

Unikaj oceny operation i podstaw t za wartość produkuje.

Parametry
operacja Jest albo nazwą ciąg operacji, w tym przypadku metoda ta jest skrótem dla feed(operation, 0) , albo jest to ciąg znaków operation_name forma: output_index, w tym przypadku metoda ta działa jak feed(operation_name, output_index) . Nazwy te okrężnicy oddzielone są powszechnie stosowane w SignatureDef protokołu bufora komunikatów, które są zawarte w metaGraphDef() .
T tensor zastępujący operację
Zwroty
 • ten biegacz sesji

publicznego Session.Runner pasz (praca String, int index, Tensor t)

Unikaj oceny index wyjście -tego z operation przez podstawienie t dla wartości produkuje.

Operacje w Graph mogą mieć szereg wyjść, index Identyfikuje się t jest przewidziane.

Parametry
operacja nazwa ciągu operacji
T tensor zastępujący operację
Zwroty
 • ten biegacz sesji

publicznego Session.Runner pasz ( Argument <?> operand, Tensor t)

Zastosowanie t zamiast tensora określone przez wykonanie operacji określonej przez operand .

Parametry
operand węzeł w grafie reprezentujący operację do podstawienia
T tensor zastępujący operację
Zwroty
 • ten biegacz sesji

publicznego Session.Runner fetch (operacja String)

Producent run() zwróci wyjście operation .

Parametry
operacja Jest albo nazwą ciąg operacji, w tym przypadku metoda ta jest skrótowym do fetch(operation, 0) , albo jest to ciąg znaków operation_name forma: output_index, w tym przypadku metoda ta działa jak fetch(operation_name, output_index) . Nazwy te okrężnicy oddzielone są powszechnie stosowane w SignatureDef protokołu bufora komunikatów, które są zawarte w metaGraphDef() .
Zwroty
 • ten biegacz sesji

publicznego Session.Runner pobieraniu (operacja String, int index)

Producent run() zwróci index -tego wyjścia operation .

Operacje w Graph może mieć wiele wyjść, index identyfikuje których jeden do powrotu.

Parametry
operacja nazwa ciągu operacji
Zwroty
 • ten biegacz sesji

publicznego Session.Runner fetch ( Argument <?> operand)

Marki run() zwraca tensora mowa o wyjściu operand .

Parametry
operand węzeł, z którego ma zostać pobrany tensor, jako operand
Zwroty
 • ten biegacz sesji

publicznego Session.Runner fetch ( wyjściowa <?> Wyjście)

Marki run() zwraca tensora mowa o output .

Parametry
wyjście węzeł, z którego ma zostać pobrany tensor
Zwroty
 • ten biegacz sesji

Lista publicznego < Tensor > run ()

Wykonaj fragmenty wykresu niezbędne do obliczenia wszystkich żądanych pobrań.

UWAGA: Dzwoniący ponosi własność wszystkich zwróconych Tensors , czyli rozmówca musi wywołać close() na wszystkich elementach zwracanej listy w celu uwolnienia zasobów.

TODO(ashankar): Ponownie rozważ tutaj typ zwracania. Dwie rzeczy w szczególności: (a) Ułatwienie dla rozmówcy do czyszczenia (może powrocie coś podobnego AutoCloseableList w SessionTest.java) i (b) ocenia, czy wartość powrotna powinna być lista, a może Map<Output, Tensor> ?

TODO(andrewmyers): Byłoby również dobrze, gdyby to, co jest tutaj zwracane, ułatwiało wyodrębnianie tensorów wyjściowych w sposób bezpieczny dla typu.

Zwroty
 • lista wynikowych tensorów pobranych przez tę sesję biegacza

publicznego Session.Run runAndFetchMetadata ()

Wykonaj fragmenty wykresu, aby obliczyć żądane pobrania i zwrócić metadane dotyczące przebiegu.

To samo jak run() , ale oprócz żądanych tensory powraca również metadane wykonania wykres w formie buforu protokołu RunMetadata .

Zwroty
 • lista wynikowych tensorów pobranych przez ten program uruchamiający sesję, z metadanymi wykonania

publicznego Session.Runner setOptions ( RunOptions opcji)

Ustaw opcje (zwykle dla debugowania) dla tego uruchomienia.

Opcje są przedstawione jako bufor protokołu RunOptions .

Parametry
opcje RunOptions proto
Zwroty
 • ten biegacz sesji