Session.Run

publiczna statyczna klasa końcowa Session.Run

Tensory wyjściowe i metadane uzyskane podczas wykonywania sesji.

Zobacz runAndFetchMetadata()

Pola

publiczne metadane Run metadane Metadane dotyczące biegu.
Lista publiczna< Tensor > wyjścia Tensory z żądanych pobrań.

Konstruktorzy publiczni

Uruchom ()

Metody odziedziczone

Pola

publiczne metadane RunMetadata

Metadane dotyczące biegu.

Bufor protokołu RunMetadata .

lista publiczna< Tensor > wyjścia

Tensory z żądanych pobrań.

Konstruktorzy publiczni

bieg publiczny ()