SavedModelBundle

klasa publiczna SavedModelBundle

SavedModelBundle reprezentuje model ładowany z magazynu.

Model składa się z opisu obliczeń ( Graph ), Session z tensorami (np. Parametrami lub zmiennymi na wykresie) zainicjowanych do wartości zapisanych w pamięci oraz opisu modelu jako bufora protokołu MetaGraphDef .

Klasy zagnieżdżone

klasa SavedModelBundle.Exporter Opcje eksportowania SavedModel.
klasa SavedModelBundle.Loader Opcje ładowania SavedModel.

Stałe

Strunowy DEFAULT_TAG

Metody publiczne

Map <String, Tensor >
call (argumenty Map <String, Tensor >)
Wywołuje domyślną funkcję bezpośrednio z tego modelu.
unieważnić
zamknij ()
Zwalnia zasoby ( Graph i Session ) powiązane z zapisanym pakietem modeli.
static SavedModelBundle.Exporter
exporter (String exportDir)
Wyeksportuj zapisany model.
ConcreteFunction
function (String signatureKey)
Zwróć ConcreteFunction odpowiadający sygnaturze funkcji.
Wykres
wykres ()
Zwraca wykres opisujący obliczenia wykonane przez model.
statyczny SavedModelBundle
load (tagi String exportDir, String ...)
Załaduj zapisany model z katalogu eksportu.
static SavedModelBundle.Loader
loader (String exportDir)
Załaduj zapisany model.
MetaGraphDef
metaGraphDef ()
Zwraca bufor protokołu MetaGraphDef powiązany z zapisanym modelem.
Sesja
sesja ()
Zwraca Session z którą należy wykonać obliczenia przy użyciu modelu.
Lista < podpis >
podpisy ()
Zwróć podpis wszystkich funkcji dostępnych w tym zapisanym modelu.

Dziedziczone metody

Stałe

public statyczny końcowy String DEFAULT_TAG

Stała wartość: „służyć”

Metody publiczne

publicznych Mapa <String, Tensor > wezwanie (Map <String, Tensor > argumenty)

Wywołuje domyślną funkcję bezpośrednio z tego modelu.

Domyślny wybór funkcji jest dokonywany na podstawie pierwszego z następujących warunków, który jest prawdziwy:

  • Funkcja jest jedyną dostępną sygnaturą dołączoną do głównego wykresu tego zapisanego modelu
  • Funkcja jest odwzorowana na domyślną nazwę podpisu, czyli „Serving_default”

Dzwoniący jest odpowiedzialny za zamknięcie wszystkich zwróconych Tensorów.

Parametry
argumenty lista tensorów wejściowych, odwzorowanych na podstawie ich nazwy podpisu
Zwroty
  • lista tensorów wyjściowych, odwzorowanych na podstawie nazwy sygnatury
Rzuty
IllegalArgumentException jeśli żadna funkcja nie może być wybrana domyślnie

public void close ()

Zwalnia zasoby ( Graph i Session ) powiązane z zapisanym pakietem modeli.

public static SavedModelBundle.Exporter exporter (String exportDir)

Wyeksportuj zapisany model.

Zwraca obiekt Exporter do ustawiania opcji konfiguracyjnych przed faktycznym zapisaniem modelu.

Parametry
exportDir ścieżka do katalogu zawierającego zapisany model.

publiczna funkcja ConcreteFunction (String signatureKey)

Zwróć ConcreteFunction odpowiadający sygnaturze funkcji.

ConcreteFunction myFunction = savedModelBundle.function("mySignatureKey");
 Map<String, Tensor> outputTensorMap = myFunction.call(session, inputTensorMap);
 

Parametry
SignatureKey nazwa SignatureDef w zapisanym modelu.
Zwroty
  • obiekt, którego można użyć do wywołania funkcji
Rzuty
IllegalArgumentException jeśli signatureKey nie został znaleziony w tym zapisanym modelu.

publiczny wykres Graph ()

Zwraca wykres opisujący obliczenia wykonane przez model.

public static SavedModelBundle load (String exportDir, String ... tags)

Załaduj zapisany model z katalogu eksportu. Ładowany model należy utworzyć za pomocą interfejsu API zapisanego modelu .

Ta metoda jest skrótem dla:

SavedModelBundle.loader().withTags(tags).load();
 

Parametry
exportDir ścieżka do katalogu zawierającego zapisany model.
tagi znaczniki identyfikujące konkretną metagraphdef do załadowania.
Zwroty
  • pakiet zawierający wykres i powiązaną sesję.

public static SavedModelBundle.Loader loader (String exportDir)

Załaduj zapisany model.

Zwraca obiekt Loader który może ustawić opcje konfiguracji przed faktycznym załadowaniem modelu,

Parametry
exportDir ścieżka do katalogu zawierającego zapisany model.

public MetaGraphDef metaGraphDef ()

Zwraca bufor protokołu MetaGraphDef powiązany z zapisanym modelem.

sesja publiczna sesji ()

Zwraca Session z którą należy wykonać obliczenia przy użyciu modelu.

Zwroty
  • zainicjowana sesja

public List < Signature > podpisy ()

Zwróć podpis wszystkich funkcji dostępnych w tym zapisanym modelu.