SavedModelBundle.Loader

publiczna statyczna klasa końcowa SavedModelBundle.Loader

Opcje ładowania SavedModel.

Metody publiczne

SavedModelBundle
obciążenie ()
Załaduj SavedModelBundle ze skonfigurowanymi opcjami.
SavedModelBundle.Loader
withConfigProto ( ConfigProto configProto)
Ustaw konfigurację obiektu Session utworzonego podczas ładowania modelu.
SavedModelBundle.Loader
withRunOptions (opcje RunOptions )
Ustawia opcje używane podczas wykonywania operacji inicjowania modelu.
SavedModelBundle.Loader
withTags (tagi String ...)
Ustawia zestaw etykiet, które identyfikują określony wykres w zapisanym modelu do wczytania.

Dziedziczone metody

Metody publiczne

public SavedModelBundle load ()

Załaduj SavedModelBundle ze skonfigurowanymi opcjami.

public SavedModelBundle.Loader withConfigProto ( ConfigProto configProto)

Ustaw konfigurację obiektu Session utworzonego podczas ładowania modelu.

Parametry
configProto Bufor protokołu ConfigProto .
Zwroty
  • ten obiekt

public SavedModelBundle.Loader withRunOptions (opcje RunOptions )

Ustawia opcje używane podczas wykonywania operacji inicjowania modelu.

Parametry
opcje Bufor protokołu RunOptions .
Zwroty
  • ten obiekt

public SavedModelBundle.Loader withTags (tagi String ...)

Ustawia zestaw etykiet, które identyfikują określony wykres w zapisanym modelu do wczytania.

Nie działa, jeśli tags są puste lub puste

Parametry
tagi tagi identyfikujące konkretną MetaGraphDef do załadowania.
Zwroty
  • ten obiekt
Rzuty
IllegalArgumentException jeśli tagi są nieprawidłowe