TensorFlow

publiczna klasa końcowa TensorFlow

Statyczne metody narzędziowe opisujące środowisko wykonawcze TensorFlow.

Metody publiczne

statyczna lista opcji
loadLibrary (nazwa pliku ciągu)
Załaduj bibliotekę dynamiczną w nazwie pliku i zarejestruj operacje i jądra obecne w tej bibliotece.
statyczna lista opcji
registerOpList ()
Wszystkie operacje TensorFlow dostępne w tej przestrzeni adresowej.
statyczny ciąg
wersja ()
Zwraca wersję bazowego środowiska uruchomieniowego TensorFlow.

Dziedziczone metody

Metody publiczne

public static OpList loadLibrary (nazwa pliku ciągu)

Załaduj bibliotekę dynamiczną w nazwie pliku i zarejestruj operacje i jądra obecne w tej bibliotece.

Parametry
Nazwa pliku Ścieżka biblioteki dynamicznej zawierającej operacje i jądra do załadowania.
Zwroty
  • Komunikat bufora protokołu OpList definiujący operacje zdefiniowane w bibliotece.
Rzuty
UnsatisfiedLinkError jeśli nie można załadować nazwy pliku.

public static OpList registeredOpList ()

Wszystkie operacje TensorFlow dostępne w tej przestrzeni adresowej.

Zwroty
  • Bufor protokołu OpList , który zawiera listę wszystkich dostępnych operacji TensorFlow.

public static string version ()

Zwraca wersję bazowego środowiska uruchomieniowego TensorFlow.