ar_res_reviews

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:ar_res_reviews')
 • Opis :
Dataset of 8364 restaurant reviews scrapped from qaym.com in Arabic for sentiment analysis
 • Licencja : brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'train' 8364
 • Cechy :
{
  "polarity": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "negative",
      "positive"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "restaurant_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "user_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}