Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

Zbiory danych


Stosowanie

Zobacz naszą coraz powstałych instrukcji dla szybkiego wprowadzenia.

for ex in tfds.load('cifar10', split='train'):
  ...

Wszystkie zbiory danych

Audio

D4rl

Graphs

Image

Image classification

Object detection

Question answering

Ranking

Rl unplugged

Rlds

Structured

Summarization

Text

Translate

Video

Vision language