długot5

  • Opis :

Długi test T5

Ten zbiór danych obejmuje test porównawczy użyty w artykule: LongT5: Efficient Text-To-Text Transformer for Long Sequences

LongT5 to rozszerzenie modelu T5, które efektywniej obsługuje długie sekwencje wejściowe. LongT5 osiąga najwyższą wydajność w kilku testach podsumowujących, które wymagały dłuższego kontekstu lub zrozumienia wielu dokumentów.

  • Strona główna :

https://github.com/google-research/longt5