Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

naturalne_pytania

 • opis:

Korpus NQ zawiera pytania od prawdziwych użytkowników i wymaga od systemów QA przeczytania i zrozumienia całego artykułu Wikipedii, który może zawierać odpowiedź na pytanie lub nie. Uwzględnienie prawdziwych pytań użytkowników oraz wymóg, aby rozwiązania czytały całą stronę, aby znaleźć odpowiedź, sprawiają, że NQ jest bardziej realistycznym i wymagającym zadaniem niż wcześniejsze zestawy danych QA.

Podział Przykłady
'train' 307 373
'validation' 7830
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'annotations': Sequence({
    'id': tf.string,
    'long_answer': FeaturesDict({
      'end_byte': tf.int64,
      'end_token': tf.int64,
      'start_byte': tf.int64,
      'start_token': tf.int64,
    }),
    'short_answers': Sequence({
      'end_byte': tf.int64,
      'end_token': tf.int64,
      'start_byte': tf.int64,
      'start_token': tf.int64,
      'text': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    }),
    'yes_no_answer': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
  }),
  'document': FeaturesDict({
    'html': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'title': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'tokens': Sequence({
      'is_html': tf.bool,
      'token': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    }),
    'url': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  }),
  'id': tf.string,
  'question': FeaturesDict({
    'text': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'tokens': Sequence(tf.string),
  }),
})
 • cytat:
@article{47761,
title = {Natural Questions: a Benchmark for Question Answering Research},
author = {Tom Kwiatkowski and Jennimaria Palomaki and Olivia Redfield and Michael Collins and Ankur Parikh and Chris Alberti and Danielle Epstein and Illia Polosukhin and Matthew Kelcey and Jacob Devlin and Kenton Lee and Kristina N. Toutanova and Llion Jones and Ming-Wei Chang and Andrew Dai and Jakob Uszkoreit and Quoc Le and Slav Petrov},
year = {2019},
journal = {Transactions of the Association of Computational Linguistics}
}