Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

robota

 • opis:

RoboNet zawiera ponad 15 milionów klatek wideo interakcji robot-obiekt, pobranych ze 113 unikalnych punktów widzenia kamery.

 • Działaniami są delty w położeniu i obrocie względem manipulatora końcowego robota z jednym dodatkowym wymiarem wektora działania zarezerwowanym dla złącza chwytaka.

 • Stany są kartezjańską przestrzenią działania sterowania efektorem końcowym z ograniczoną rotacją i złączem chwytaka

 • Strona domowa: https://www.robonet.wiki/

 • Kod źródłowy: tfds.video.Robonet

 • wersje:

  • 4.0.1 (domyślnie): Brak Uwagi do wydania.
 • Klucze nadzorowane (patrz as_supervised doc ): None

 • Rysunek ( tfds.show_examples ): Nie jest obsługiwany.

 • cytat:

@article{dasari2019robonet,
 title={RoboNet: Large-Scale Multi-Robot Learning},
 author={Dasari, Sudeep and Ebert, Frederik and Tian, Stephen and
 Nair, Suraj and Bucher, Bernadette and Schmeckpeper, Karl
 and Singh, Siddharth and Levine, Sergey and Finn, Chelsea},
 journal={arXiv preprint arXiv:1910.11215},
 year={2019}
}

robonet/robonet_sample_64 (konfiguracja domyślna)

 • Opis config: 64x64 ROBONET, udało się próbki.

 • Wielkość pliku: 119.80 MiB

 • Zbiór danych rozmiar: 183.04 MiB

 • Auto-buforowane ( dokumentacja ): Tylko kiedy shuffle_files=False (pociąg)

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 700
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'actions': Tensor(shape=(None, 5), dtype=tf.float32),
  'filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'states': Tensor(shape=(None, 5), dtype=tf.float32),
  'video': Video(Image(shape=(64, 64, 3), dtype=tf.uint8)),
})

robot/robonet_sample_128

 • Opis config: 128x128 ROBONET, udało się próbki.

 • Wielkość pliku: 119.80 MiB

 • Zbiór danych rozmiar: 638.98 MiB

 • Auto-buforowane ( dokumentacja ): Nie

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 700
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'actions': Tensor(shape=(None, 5), dtype=tf.float32),
  'filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'states': Tensor(shape=(None, 5), dtype=tf.float32),
  'video': Video(Image(shape=(128, 128, 3), dtype=tf.uint8)),
})

robot/robonet_64

 • Opis config: 64x64 ROBONET, udało się.

 • Wielkość pliku: 36.20 GiB

 • Zbiór danych rozmiar: 41.37 GiB

 • Auto-buforowane ( dokumentacja ): Nie

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 162,417
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'actions': Tensor(shape=(None, 5), dtype=tf.float32),
  'filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'states': Tensor(shape=(None, 5), dtype=tf.float32),
  'video': Video(Image(shape=(64, 64, 3), dtype=tf.uint8)),
})

robot/robonet_128

 • Opis config: 128x128 ROBONET, udało się.

 • Wielkość pliku: 36.20 GiB

 • Zbiór danych rozmiar: 144.90 GiB

 • Auto-buforowane ( dokumentacja ): Nie

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 162,417
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'actions': Tensor(shape=(None, 5), dtype=tf.float32),
  'filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'states': Tensor(shape=(None, 5), dtype=tf.float32),
  'video': Video(Image(shape=(128, 128, 3), dtype=tf.uint8)),
})