xnli

 • opis :

XNLI jest podzbiorem kilku tysięcy przykładów z MNLI, które zostały przetłumaczone na 14 różnych języków (trochę niski zasób). Podobnie jak w przypadku MNLI, celem jest przewidzenie implikacji tekstowych (czy zdanie A implikuje/sprzecza się/żadne ze zdań B) i jest zadaniem klasyfikacyjnym (biorąc pod uwagę dwa zdania, przewiduj jedną z trzech etykiet).

Rozdzielać Przykłady
'test' 5010
'validation' 2490
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'hypothesis': TranslationVariableLanguages({
    'language': Text(shape=(), dtype=string),
    'translation': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=3),
  'premise': Translation({
    'ar': Text(shape=(), dtype=string),
    'bg': Text(shape=(), dtype=string),
    'de': Text(shape=(), dtype=string),
    'el': Text(shape=(), dtype=string),
    'en': Text(shape=(), dtype=string),
    'es': Text(shape=(), dtype=string),
    'fr': Text(shape=(), dtype=string),
    'hi': Text(shape=(), dtype=string),
    'ru': Text(shape=(), dtype=string),
    'sw': Text(shape=(), dtype=string),
    'th': Text(shape=(), dtype=string),
    'tr': Text(shape=(), dtype=string),
    'ur': Text(shape=(), dtype=string),
    'vi': Text(shape=(), dtype=string),
    'zh': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
hipoteza TłumaczenieZmienneJęzyki
hipoteza/język Tekst strunowy
hipoteza/tłumaczenie Tekst strunowy
etykieta Etykieta klasy int64
przesłanka Tłumaczenie
przesłanka / ar Tekst strunowy
przesłanka/bg Tekst strunowy
przesłanka / de Tekst strunowy
lokal/el Tekst strunowy
przesłanka / pl Tekst strunowy
przesłanka/e Tekst strunowy
lokal / fr Tekst strunowy
przesłanka / cześć Tekst strunowy
lokal / ru Tekst strunowy
lokal/sw Tekst strunowy
przesłanka / t Tekst strunowy
lokal / tr Tekst strunowy
lokal / ur Tekst strunowy
przesłanka / vi Tekst strunowy
przesłanka / z Tekst strunowy
 • Cytat :
@InProceedings{conneau2018xnli,
 author = "Conneau, Alexis
         and Rinott, Ruty
         and Lample, Guillaume
         and Williams, Adina
         and Bowman, Samuel R.
         and Schwenk, Holger
         and Stoyanov, Veselin",
 title = "XNLI: Evaluating Cross-lingual Sentence Representations",
 booktitle = "Proceedings of the 2018 Conference on Empirical Methods
        in Natural Language Processing",
 year = "2018",
 publisher = "Association for Computational Linguistics",
 location = "Brussels, Belgium",
}
,

 • opis :

XNLI jest podzbiorem kilku tysięcy przykładów z MNLI, które zostały przetłumaczone na 14 różnych języków (trochę niski zasób). Podobnie jak w przypadku MNLI, celem jest przewidzenie implikacji tekstowych (czy zdanie A implikuje/sprzecza się/żadne ze zdań B) i jest zadaniem klasyfikacyjnym (biorąc pod uwagę dwa zdania, przewiduj jedną z trzech etykiet).

Rozdzielać Przykłady
'test' 5010
'validation' 2490
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'hypothesis': TranslationVariableLanguages({
    'language': Text(shape=(), dtype=string),
    'translation': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=3),
  'premise': Translation({
    'ar': Text(shape=(), dtype=string),
    'bg': Text(shape=(), dtype=string),
    'de': Text(shape=(), dtype=string),
    'el': Text(shape=(), dtype=string),
    'en': Text(shape=(), dtype=string),
    'es': Text(shape=(), dtype=string),
    'fr': Text(shape=(), dtype=string),
    'hi': Text(shape=(), dtype=string),
    'ru': Text(shape=(), dtype=string),
    'sw': Text(shape=(), dtype=string),
    'th': Text(shape=(), dtype=string),
    'tr': Text(shape=(), dtype=string),
    'ur': Text(shape=(), dtype=string),
    'vi': Text(shape=(), dtype=string),
    'zh': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
hipoteza TłumaczenieZmienneJęzyki
hipoteza/język Tekst strunowy
hipoteza/tłumaczenie Tekst strunowy
etykieta Etykieta klasy int64
przesłanka Tłumaczenie
przesłanka / ar Tekst strunowy
przesłanka/bg Tekst strunowy
przesłanka / de Tekst strunowy
lokal/el Tekst strunowy
przesłanka / pl Tekst strunowy
przesłanka/e Tekst strunowy
lokal / fr Tekst strunowy
przesłanka / cześć Tekst strunowy
lokal / ru Tekst strunowy
lokal/sw Tekst strunowy
przesłanka / t Tekst strunowy
lokal / tr Tekst strunowy
lokal / ur Tekst strunowy
przesłanka / vi Tekst strunowy
przesłanka / z Tekst strunowy
 • Cytat :
@InProceedings{conneau2018xnli,
 author = "Conneau, Alexis
         and Rinott, Ruty
         and Lample, Guillaume
         and Williams, Adina
         and Bowman, Samuel R.
         and Schwenk, Holger
         and Stoyanov, Veselin",
 title = "XNLI: Evaluating Cross-lingual Sentence Representations",
 booktitle = "Proceedings of the 2018 Conference on Empirical Methods
        in Natural Language Processing",
 year = "2018",
 publisher = "Association for Computational Linguistics",
 location = "Brussels, Belgium",
}