Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

xnli

 • opis:

XNLI to podzbiór kilku tysięcy przykładów z MNLI, który został przetłumaczony na 14 różnych języków (niektóre źródła o niskim poziomie). Podobnie jak w przypadku MNLI, celem jest przewidzenie wnioskowania tekstowego (czy zdanie A implikuje/nie jest sprzeczne/ani zdanie B) i jest zadaniem klasyfikacyjnym (w przypadku dwóch zdań przewidzenie jednej z trzech etykiet).

Podział Przykłady
'test' 5010
'validation' 2490
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'hypothesis': TranslationVariableLanguages({
    'language': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'translation': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  }),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'premise': Translation({
    'ar': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'bg': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'de': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'el': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'es': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'fr': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'hi': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'ru': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'sw': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'th': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'tr': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'ur': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'vi': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'zh': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  }),
})
 • cytat:
@InProceedings{conneau2018xnli,
 author = "Conneau, Alexis
         and Rinott, Ruty
         and Lample, Guillaume
         and Williams, Adina
         and Bowman, Samuel R.
         and Schwenk, Holger
         and Stoyanov, Veselin",
 title = "XNLI: Evaluating Cross-lingual Sentence Representations",
 booktitle = "Proceedings of the 2018 Conference on Empirical Methods
        in Natural Language Processing",
 year = "2018",
 publisher = "Association for Computational Linguistics",
 location = "Brussels, Belgium",
}