Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

lvis

LVIS: zestaw danych do segmentacji dużych wystąpień słownictwa.

Podział Przykłady
'test' 19 822
'train' 100,170
'validation' 19 809
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/id': tf.int64,
  'neg_category_ids': Sequence(ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1203)),
  'not_exhaustive_category_ids': Sequence(ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1203)),
  'objects': Sequence({
    'area': tf.int64,
    'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32),
    'id': tf.int64,
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1203),
    'segmentation': Image(shape=(None, None, 1), dtype=tf.uint8),
  }),
})

Wyobrażanie sobie

 • cytat:
@inproceedings{gupta2019lvis,
 title={ {LVIS}: A Dataset for Large Vocabulary Instance Segmentation},
 author={Gupta, Agrim and Dollar, Piotr and Girshick, Ross},
 booktitle={Proceedings of the {IEEE} Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
 year={2019}
}