beir

 • opis :

BEIR to heterogeniczny test porównawczy zawierający różnorodne zadania IR. Zapewnia również wspólne i łatwe ramy do oceny modeli wyszukiwania opartych na NLP w ramach testu porównawczego.

FeaturesDict({
  'passage': Text(shape=(), dtype=string),
  'passage_id': Text(shape=(), dtype=string),
  'passage_metadata': Text(shape=(), dtype=string),
  'query': Text(shape=(), dtype=string),
  'query_id': Text(shape=(), dtype=string),
  'query_metadata': Text(shape=(), dtype=string),
  'score': float32,
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
przejście Tekst strunowy
identyfikator_przejścia Tekst strunowy
przejście_metadane Tekst strunowy
zapytanie Tekst strunowy
identyfikator_zapytania Tekst strunowy
metadane_zapytania Tekst strunowy
wynik Napinacz pływak32
@inproceedings{
  thakur2021beir,
  title={ {BEIR}: A Heterogeneous Benchmark for Zero-shot Evaluation of Information Retrieval Models},
  author={Nandan Thakur and Nils Reimers and Andreas R{"u}ckl{'e} and Abhishek Srivastava and Iryna Gurevych},
  booktitle={Thirty-fifth Conference on Neural Information Processing Systems Datasets and Benchmarks Track (Round 2)},
  year={2021},
  url={https://openreview.net/forum?id=wCu6T5xFjeJ}
}

beir/msmarco (domyślna konfiguracja)

 • Rozmiar pliku do pobrania : 1.01 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 4.53 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'passage' 8841823
'query' 509 962
'test' 9139
'train' 516472
'validation' 7433

beir/trec_covid

 • Rozmiar pliku do pobrania : 70.45 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 292.04 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'passage' 171332
'query' 50
'test' 35480

beir/nfcorpus

 • Rozmiar pliku do pobrania : 2.34 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 24.94 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'passage' 3633
'query' 3237
'test' 3128
'train' 3588
'validation' 3119

beir/nq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 475.22 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 1.66 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'passage' 2 681 468
'query' 3452
'test' 4201

beir/hotpotqa

 • Rozmiar pliku do pobrania : 623.73 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 2.64 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'passage' 5 233 329
'query' 97 852
'test' 13783
'train' 101307
'validation' 10335

beir/fiqa

 • Rozmiar pliku do pobrania : 17.12 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 73.39 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'passage' 57638
'query' 6648
'test' 1706
'train' 14166
'validation' 1238

piwo/arguana

 • Rozmiar pliku do pobrania : 3.60 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 15.08 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'passage' 8674
'query' 1406
'test' 1401

beir/webis_touche2020

 • Rozmiar pliku do pobrania : 216.61 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 747.57 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'passage' 382545
'query' 49
'test' 2099

beir/cqadupstack.android

 • Rozmiar pliku do pobrania : 4.98 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 883.49 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'passage' 22 998
'query' 699
'test' 1696

beir/cqadupstack.angielski

 • Rozmiar pliku do pobrania : 4.98 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 3.78 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'passage' 40221
'query' 1570
'test' 3765

beir/cqadupstack.gaming

 • Rozmiar pliku do pobrania : 4.98 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 2.64 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'passage' 45301
'query' 1595
'test' 2263

beir/cqadupstack.gis

 • Rozmiar pliku do pobrania : 4.98 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 1.47 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'passage' 37637
'query' 885
'test' 1114

beir/cqadupstack.mathematica

 • Rozmiar pliku do pobrania : 4.98 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 1.58 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'passage' 16705
'query' 804
'test' 1358

beir/cqadupstack.physics

 • Rozmiar pliku do pobrania : 4.98 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 2.02 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'passage' 38316
'query' 1039
'test' 1933

beir/cqadupstack.programmers

 • Rozmiar pliku do pobrania : 4.98 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 2.14 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'passage' 32176
'query' 876
'test' 1675

beir/cqadupstack.stats

 • Rozmiar pliku do pobrania : 4.98 GiB

 • Rozmiar zbioru danych : 941.07 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'passage' 42269
'query' 652
'test' 913

beir/cqadupstack.tex

 • Rozmiar pliku do pobrania : 4.98 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 21.75 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'passage' 68184
'query' 2906
'test' 5154

beir/cqadupstack.unix

 • Rozmiar pliku do pobrania : 4.98 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 2.04 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'passage' 47382
'query' 1072
'test' 1693

beir/cqadupstack.webmasterzy

 • Rozmiar pliku do pobrania : 4.98 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 650.08 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'passage' 17405
'query' 506
'test' 1395

beir/cqadupstack.wordpress

 • Rozmiar pliku do pobrania : 4.98 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 726.15 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'passage' 48605
'query' 541
'test' 744

beir/quora

 • Rozmiar pliku do pobrania : 15.12 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 121.33 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'passage' 522 931
'query' 15 000
'test' 15675
'validation' 7626

beir/dbpedia_entity

 • Rozmiar pliku do pobrania : 609.67 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 2.47 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'passage' 4 635 922
'query' 467
'test' 40724
'validation' 5658

beir/scidocs

 • Rozmiar pliku do pobrania : 135.87 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 573.04 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'passage' 25657
'query' 1000
'test' 25657

beir/gorączka

 • Rozmiar pliku do pobrania : 1.15 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 3.70 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'passage' 5 416 568
'query' 123142
'test' 1499
'train' 12547
'validation' 1460

beir/climate_fever

 • Rozmiar pliku do pobrania : 1.14 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 3.64 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'passage' 5 416 593
'query' 1535
'test' 1344

beir/scifact

 • Rozmiar pliku do pobrania : 2.69 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 10.16 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'passage' 5183
'query' 1109
'test' 283
'train' 565