aflw2k3d

 • opis :

AFLW2000-3D to zestaw danych 2000 obrazów, które zostały opatrzone adnotacjami z 68-punktowymi trójwymiarowymi punktami orientacyjnymi twarzy na poziomie obrazu. Ten zestaw danych jest zwykle używany do oceny trójwymiarowych modeli wykrywania punktów orientacyjnych twarzy. Pozycje głowy są bardzo zróżnicowane i często trudne do wykrycia przez detektor twarzy oparty na cnn. Punkty orientacyjne 2D są pomijane w tym zbiorze danych, ponieważ niektóre dane nie są spójne z 21 punktami, jak wspomniano w oryginalnym artykule.

Rozdzielać Przykłady
'train' 2000
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(450, 450, 3), dtype=uint8),
  'landmarks_68_3d_xy_normalized': Tensor(shape=(68, 2), dtype=float32),
  'landmarks_68_3d_z': Tensor(shape=(68, 1), dtype=float32),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (450, 450, 3) uint8
punkty orientacyjne_68_3d_xy_znormalizowane Napinacz (68, 2) pływak32
punkty orientacyjne_68_3d_z Napinacz (68, 1) pływak32

Wyobrażanie sobie

 • Cytat :
@article{DBLP:journals/corr/ZhuLLSL15,
 author  = {Xiangyu Zhu and
        Zhen Lei and
        Xiaoming Liu and
        Hailin Shi and
        Stan Z. Li},
 title   = {Face Alignment Across Large Poses: {A} 3D Solution},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1511.07212},
 year   = {2015},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1511.07212},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1511.07212},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:48:23 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/ZhuLLSL15},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}