Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

nsynth

 • opis:

NSynth Dataset to zestaw danych audio zawierający ~300 tys. nut, każda z unikalnym tonem, barwą i obwiednią. Każda notatka jest opatrzona adnotacjami z trzema dodatkowymi informacjami opartymi na kombinacji ludzkiej oceny i algorytmów heurystycznych: Źródło, Rodzina i Cechy.

@InProceedings{pmlr-v70-engel17a,
 title =  {Neural Audio Synthesis of Musical Notes with {W}ave{N}et Autoencoders},
 author =  {Jesse Engel and Cinjon Resnick and Adam Roberts and Sander Dieleman and Mohammad Norouzi and Douglas Eck and Karen Simonyan},
 booktitle =  {Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning},
 pages =  {1068--1077},
 year =   {2017},
 editor =  {Doina Precup and Yee Whye Teh},
 volume =  {70},
 series =  {Proceedings of Machine Learning Research},
 address =   {International Convention Centre, Sydney, Australia},
 month =  {06--11 Aug},
 publisher =  {PMLR},
 pdf =   {http://proceedings.mlr.press/v70/engel17a/engel17a.pdf},
 url =   {http://proceedings.mlr.press/v70/engel17a.html},
}

nsynth/full (konfiguracja domyślna)

 • Opis config: Pełny NSynth Zbiór danych jest dzielony na kolejowych, poprawny i zestawów testowych, bez żadnych instrumentów nakładających się między pociągu i obowiązującymi zestawów testowych /.

 • Wielkość pliku: 73.07 GiB

 • Zbiór danych rozmiar: 73.09 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 4096
'train' 289,205
'valid' 12 678
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'audio': Audio(shape=(64000,), dtype=tf.float32),
  'id': tf.string,
  'instrument': FeaturesDict({
    'family': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=11),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1006),
    'source': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  }),
  'pitch': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=128),
  'qualities': FeaturesDict({
    'bright': tf.bool,
    'dark': tf.bool,
    'distortion': tf.bool,
    'fast_decay': tf.bool,
    'long_release': tf.bool,
    'multiphonic': tf.bool,
    'nonlinear_env': tf.bool,
    'percussive': tf.bool,
    'reverb': tf.bool,
    'tempo-synced': tf.bool,
  }),
  'velocity': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=128),
})

nsynth/gansynth_subset

 • Opis config: NSynth Zbiór danych ograniczony do instrumentów akustycznych w przedziale skoku MIDI [24, 84]. Używa alternatywnych podziałów, które nakładają się w przyrządach (ale nie dokładnych notatek) między składem pociągu a zbiorem ważnych/testowych. Wariant ten został pierwotnie wprowadzony na papierze GANSynth ICLR 2019 ( https://arxiv.org/abs/1902.08710 ).

 • Wielkość pliku: 73.08 GiB

 • Zbiór danych rozmiar: 20.73 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 8518
'train' 60 788
'valid' 17 469
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'audio': Audio(shape=(64000,), dtype=tf.float32),
  'id': tf.string,
  'instrument': FeaturesDict({
    'family': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=11),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1006),
    'source': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  }),
  'pitch': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=128),
  'qualities': FeaturesDict({
    'bright': tf.bool,
    'dark': tf.bool,
    'distortion': tf.bool,
    'fast_decay': tf.bool,
    'long_release': tf.bool,
    'multiphonic': tf.bool,
    'nonlinear_env': tf.bool,
    'percussive': tf.bool,
    'reverb': tf.bool,
    'tempo-synced': tf.bool,
  }),
  'velocity': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=128),
})

nsynth/gansynth_subset.f0_and_loudness

 • Opis config: NSynth Zbiór danych ograniczony do instrumentów akustycznych w przedziale skoku MIDI [24, 84]. Używa alternatywnych podziałów, które nakładają się w przyrządach (ale nie dokładnych notatek) między składem pociągu a zbiorem ważnych/testowych. Wariant ten został pierwotnie wprowadzony na papierze GANSynth ICLR 2019 ( https://arxiv.org/abs/1902.08710 ). Ta wersja dodatkowo zawiera oszacowania dla F0 przy użyciu CREPE (Kim i in., 2018) i głośności percepcyjnej ważonej A w decybelach. Oba sygnały są dostarczane z częstotliwością odświeżania 250 Hz.

 • Wielkość pliku: 73.08 GiB

 • Zbiór danych rozmiar: 22.03 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 8518
'train' 60 788
'valid' 17 469
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'audio': Audio(shape=(64000,), dtype=tf.float32),
  'f0': FeaturesDict({
    'confidence': Tensor(shape=(1000,), dtype=tf.float32),
    'hz': Tensor(shape=(1000,), dtype=tf.float32),
    'midi': Tensor(shape=(1000,), dtype=tf.float32),
  }),
  'id': tf.string,
  'instrument': FeaturesDict({
    'family': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=11),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1006),
    'source': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  }),
  'loudness': FeaturesDict({
    'db': Tensor(shape=(1000,), dtype=tf.float32),
  }),
  'pitch': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=128),
  'qualities': FeaturesDict({
    'bright': tf.bool,
    'dark': tf.bool,
    'distortion': tf.bool,
    'fast_decay': tf.bool,
    'long_release': tf.bool,
    'multiphonic': tf.bool,
    'nonlinear_env': tf.bool,
    'percussive': tf.bool,
    'reverb': tf.bool,
    'tempo-synced': tf.bool,
  }),
  'velocity': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=128),
})